Į portalo titulinį
LT
     
 
 
     
   
1906-1971
   
   
   
   
Fotografijos (iš muziejaus rinkinio)
   
   
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
   
   
   
 
 
 
       
 
A. Venclova 1924 m. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
Rygiškių Jono gimnazija, 6-ta klasė, A. Venclova sėdi trečiame suole, 1925 m. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
Mariampolė, A. Venclova su draugais gimnazistais 1925 m., A. Venclova sėdi pirmoje eilėje. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
 
       
 
A. Venclova 1928 m., Kaunas. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
A. Venclova (6-tas iš kairės) ir P. Cvirka (9-tas iš kairės) su “Raidės’ spaustuvės darbininkais, išleidus “Trečio Fronto” Nr. 5, 1931 m. gegužės mėn. (Nuotrauka iš A. Venclovos paruoštos “Knygos apie Petrą Cvirką”, Valst. grož. lit. l-kla, 1949).
Antanas ir Eliza Venclovos 1933 m. Vanagupėje. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
 
 
 
 
P. Cvirka ir A. Venclova apie 1935 m.. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
Lietuvos rašytojai 1942 m. Iš kairės: E. Mieželaitis, K. Korsakas, S. Nėris, J. Šimkus, A. Venclova, J. Marcinkevičius. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
1950 m. Vilniaus centriniame knygyne A. Venclova ir J. Avyžius pasirašinėja savo knygas. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
 
 
 
 
A. Venclova, apie 1950 m.. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
Prie P. Cvirkos muziejaus, 1950 m. Iš kairės A. Venclova, M. Cvirkienė, K. Vairas – Račkauskas, N. Tichonovas. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
A. Venclova savo namuose, darbo kambaryje, 1950 m. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
 
 
 
 
K. Vairas-Račkauskas, F. Tichonovas, A. Venclova prie S. Nėries kapo, Kaunas, 1950 m. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
Pobūvis F. Šilerio 150-tųjų gimimo metinių iškilmėse. Stovi Tomas Manas. Už jo sėdi A. Venclova. Veimaras, 1955 m. gegužė. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
A. Venclova ir P. Širvys. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
 
 
 
 
Paminklo P. Cvirkai Vilniuje atidengimo iškilmės. Kalba A. Venclova. 1959 m. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
K. Boruta ir A. Venclova prie B. Sruogos kapo. Vilnius, 1957 m. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
A. Venclova (dešinėje) su St. Krasausku, 1960. Fotografas A. Sutkus. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
 
 
 
 
Baltarusių literatūros savaitė Lietuvoje. Atsisveikinimo posėdis Lietuvos Rašytojų sąjungoje. Kalba A. Venclova. Vilnius, 1958 m. ruduo. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
Kiniečių poetas Ge Bao Ciuanis, E. Venclovienė, T. Venclova ir A. Venclova darbo kambaryje, Venclovų namuose. Vilnius, 1955 m. gegužė. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
Tomo Mano namelio atidarymas Nidoje1967 m. vasarą. A. Venclova pasakoja apie T. Maną. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
 
 
 
 
Kelionė po Islandiją 1961 m. Iš kairės: islandų rašytojas Haldoras Laksnesas ir Antanas Venclova (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
1953.06.29 Zakopanėje prie J. Biliūno kapo prieš perkeliant palaikus į Lietuvą. Iš kairės:
2-as Antanas Venclova, 3-as Juozas Baltušis. (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
Antanas Venclova su vokiečių rašytoju Arnoldu Cveigu Vokietijoje 1955 m. gegužės mėn. F. Šilerio 150-ųjų metinių minėjime Veimare (Nuotrauka iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)
 
 
 
 

Dar apie A. Venclovą galima rasti:

Nobelio premijos laureto Haldoro Laksneso interneto svetainė: