2008 m. vasario 2 d. – Balio Sruogos gimimo dienos proga – V. Mykolaičio-Putino memorialiniame muziejuje vyko vakaras, skirtas Čikagoje 1953–1977 metais rengtai lietuviškai literatūrinei radijo laidai „Pelkių žiburėlis“.


Šios laidos iniciatorė ir redaktorė Dalia Sruogaitė įspūdingai pasakojo apie darbą studijoje, aktorius, išgaunamus garso efektus, keblias situacijas dėl aparatūros – įvairius išgyventus vargus ir patirtus  džiaugsmus. Kartu su Dalia Sruogaite prisiminimais dalijosi laidos kūrėjas, žurnalistas Romas Sakadolskis.
Susirinkusieji galėjo pasiklausyti „Pelkių žiburėlio“ įrašų. Skambėjo rašytojų Antano Škėmos ir Kosto Ostrausko balsai, išeivijos jaunimo skaitymai vaikams. Nustebino įdomus faktas – aktorius Donatas Banionis, sovietmečiu lankydamasis Čikagoje, nepabūgo studijoje perskaityti V. Mačernio sonetų. Vakarą vedė, „Pelkių Žiburėlio“ laidų ištraukas parinko Marius Mikalajūnas.

Informacijos autorė Ula Zaleskytė
Ulos Zaleskytės fotografijosvakaro svečiai

muziejaus vyr. fondų saugotoja Ramunė Šorienė

Dalia Sruogaitė ir Romas Sakadolskis

mokytojas – ekspertas Marius Mikalajūnas

Dalia Sruogaitė ir Romas Sakadolskis

vakaro svečiai

Marius Mikalajūnas

Dalia Sruogaitė

Romas Sakadolskis

profesorius Eugenijus Ignatonis

profesorė Irena Veisaitė ir docentas Krescencijus Stoškus

vakaro svečiai

vakaro svečiai

Dalia Sruogaitė ir Romas Sakadolskis

sėdi iš kairės redaktorė Donata Linčiuvienė

B.Sruogos vaikaitė Aušrinė Byla ir profesorius Aniolas Sruoga

Jonė Ladygaitė-Ardžiūnienė, Irena Veisaitė ir Dalia Sruogaitė

Grafikė Taida Balčiūnaitė

vakaro svečiai


Dalia Sruogaitė, Aniolas Sruoga ir Donata
Linčiuvienė

vakaro svečiai

Irena Veisaitė su Pedagoginio universiteto dėstytojomis

Jonė Ladygaitė-Ardžiūnienė, Romas Sakadolskis ir Irena Balčiūnienė

Mindaugas Balčiūnas ir dailininkas Rimtas Tarabilda

menininkė Julija Daniliauskienė ir profesorė Kornelija Fledžinskienė

renginio svečiai galėjo apžiūrėti parodą

VU bibliotekos direktorė Birutė Butkevičienė ir Krescencijus Stoškus

Dalia Sruogaitė ir Mindaugas Balčiūnas

rašytoja Vanda Juknaitė

Ramunė Šorienė, Dalia Sruogaitė, Ula Zaleskytė