Pirmasis "Poezijos pavasaris" Naujojoje Anglijoje

2008 m. gegužės 10 d. vienoje iš Yale universiteto salių (New Haven, Konektikuto valstija, JAV) gausus būrys lietuvių susirinko į Pirmąjį Naujosios Anglijos "Poezijos pavasarį".

Šventės sumanytoja ir rengėja - žurnalistė ir pedagogė Sigita Šimkuvienė-Rosen. Yale universiteto profesorius Tomas Venclova aktyviai bendradarbiavo, rengiant šventę, padėjo gauti salę, kurioje vėliau, klausytojų šiltai sutiktas, skaitė savo eiles. Naujojoje Anglijoje vykusiame „Poezijos pavasaryje“ savo poeziją dar skaitė šie poetai:

Jonas Zdanys - poetas ir vertėjas, gimė New Britain, Konektikute. Anglų literatūros bakalaurą apsigynė Yale universitete, magistro ir daktaro laipsnius - Niujorko universitete. Lietuvos Rašytojų Sąjungos ir Lietuvos Rašytojų Draugijos narys. Išleidęs 36 knygas : eilėraščių lietuvių ir anglų kalbomis ir vertimų į anglų kalbą rinkinius. 37-oji knyga tarpdury - naują rinkinį lietuvių kalba šiemet leidžia Lietuvių Rašytojų Sąjungos leidykla.

Austėja Pečiūraitė - poetė ir dailininkė gyvenanti Westone. Austėja gimė Detroite, bakalauro laipsnį įsigijo Filadelfijos College of Art, magistro studijas baige Shool of the Art Institut of Cikago. Eilėraščius skelbia Lietuvos periodinėje spaudoje, aktyvi “Santvaroje”. Savo dailės darbų parodas surengė Niujorke, Čikagoje, Paryžiuje. Prieš du metus dalyvavo “Druskininkų rudens” renginiuose Lietuvoje.

Marija Stankus-Saulaitis gimė Allenstein, Rytprusiuose. Anglų daktaratas Uconn. Islamo magistras Hartford Seminarijoje. Isleistos 5 poezijos knygos. Dėsto Uconn/Torrington ir dirba Canterbury Scool (privati katalikiška gimnazija).

Estera Sunelaitytė-Sužiedelienė gimė Lietuvoje, Šiluteje. Baigė Vilniaus lengvosios pramonės technikumą ir Kauno politechnikos instituto Lengvosios pramonės fakultetą. Į Ameriką atvyko 1998 metais, gyvena Bostone. Eiles ir prozą rašo nuo vaikystės.

Poezijos renginyje dalyvavo Jaunų širdžių ansamblis iš Bostono.

Dr. Žydrūnas Gimbutas visiems norintiems pravedė ekskursiją po Yale universitetą.

Paruošė Birutė Vagrienė pagal S. Šimkuvienės-Rosen informaciją
Šventę fotografavo Algis Navakauskas


Poetai Marija Stankus-Saulaitis,
Tomas Vencova, Austėja
Pečiūraitė, Estera Sunelaitytė-
Sužiedelienė, Jonas Zdanys

Šventės rengėja -
Sigita Šimkuvienė-Rosen


Šventės akimirka


Šventės akimirka


Klausytojai


Klausytojai


Prof. Tomas Venclova ir
Sigita Šimkuvienė-Rosen

Dr. Jonas Zdanys

Estera
Sunelaitytė-Sužiedelienė


Šventės akimirka


Šventės akimirkaŠventės akimirka

Dainuoja "Jaunų širdžių
ansamblis" iš Bostono

Šventės akimirka

Šventės akimirka

Šventės akimirka

Dainuoja "Jaunų širdžių
ansamblis" iš Bostono

Poetai Tomas Vencova, Austėja
Pečiūraitė, Marija Stankus-
Saulaitis, Estera Sunelaitytė-
Sužiedelienė, Jonas Zdanys


Šventės rengėjai ir dalyviai

Ekskursija į Yale universitetą


Ekskursantai priešais Yale
universiteto biblioteką


Svečiai apžiūri Yale universiteto
administracinius pastatus


Ekskursantai šalia Yale
universiteto Beinecke bibliotekos

Yale universiteto Beinecke retų
knygų ir rankraščių biblioteka,
kurioje saugomas Tomo
Venclovos archyvas


Beinecke retų knygų ir
rankraščių bibliotekos vidus

Yale universiteto Slavų literatūrų
katedros skelbimų lenta su
informacija apie Tomą Venclovą
(B. Vagrienės foto, 2007 m.)


Yale universiteto centrinis kiemas

Yale universiteto pastatai
(B. Vagrienės foto, 2007 m.)


Yale universiteto pastatai
(B. Vagrienės foto, 2007 m.)


Yale universiteto pastatai
(B. Vagrienės foto, 2007 m.)

Yale universiteto pastatai
(B. Vagrienės foto, 2007 m.)

Yale universiteto pastatai
(B. Vagrienės foto, 2007 m.)

Sugrižti į titulinį..