Paminėtos 63-iosios Balio Sruogos mirties metinės

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje spalio 16 d. buvo paminėtos 63-iosios Balio Sruogos mirties metinės. Tradiciškai aplankytas klasiko kapas, V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje B. Sruogos giminaičiai bei muziejininkės iš B. ir V. Sruogų namų-muziejaus Kaune dalijosi įdomiais prisiminimais apie žymųjį rašytoją.Balio Sruogos kapas Rasų kapinėse

Jolita Sruogaitė (B. Sruogos
brolio Juozo dukra), Aušrinė
Byla (B. Sruogos vaikaitė),
Aniolas Sruoga (B. Sruogos
brolio Aniolo sūnus) ir Algirdas
Sruoga (B. Sruogos brolio Aniolo vaikaitis)


Jolita Sruogaitė, Aušrinė Byla,
AniolasSruoga, Algirdas Sruoga,
RamunėŠorienė (V. Mykolaičio-
Putino memorialinio buto-muziejaus
darbuotoja), Donata Linčiuvienė
(redaktorė), Birutė Glaznerienė ir
Vaida Bareišaitė (B. ir V. Sruogų
namų-muziejaus darbuotojos)


Jolita Sruogaitė, Aušrinė Byla,
Aniolas Sruoga, Algirdas Sruoga,
Giedrė Matiukaitė (V. Mykolaičio-
Putino memorialinio buto-
muziejaus darbuotoja), Donata
Linčiuvienė, Birutė Glaznerienė
ir Vaida Bareišaitė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2010

Daugiau apie V. Mykolaičio-Putino muziejaus renginius..