Tęsdamas renginių, skirtų paminėti V. Mykolaičio-Putino studentus, ciklą, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas muziejus pakvietė kartu prisiminti vieną žymiausių kūrėjų - Justiną Marcinkevičių - buvusį profesoriaus V. Mykolaičio-Putino studentą, tęsusį pradėtus darbus ir padėjusį užbaigti V. Mykolaičio-Putino pradėtą Adomo Mickevičiaus poemos „Konradas Valenrodas“ vertimą į lietuvių kalbą. Vakarą vedė, poeto gyvenimo ir kūrybos apžvalgą pristatė Marius Mikalajūnas, renginyje dalyvavo bei prisiminimais dalinosi J. Marcinkevičiaus žmona Genovaitė Marcinkevičienė. Mokytojas metodininkas Marius Mikalajūnas parengė šia tema elektroninę pateiktį, skirtą mokykloms.

VAKARO FOTOGRAFIJOS

Marius Mikalajūnas pasakoja
apie Justiną Marcinkevičių.

Vakaro akimirka.

Vakaro akimirka.

Pateikties apie Justino
Marcinkevičiaus gyvenimą
ir kūrybą kadras

Vakaro akimirka.

Vakaro akimirka.

Vakaro akimirka.

Genovaitė Marcinkevičienė
(kairėje) rankose laiko
Poezijos pavasario paukštę,
kuria 1965 m. apdovanotas
Justinas Marcinkevičius.

Genovaitė Marcinkevičienė ir
Marius Mikalajūnas prisimena
Justiną Marcinkevičių.

Genovaitė Marcinkevičienė
V. Mykolaičio-Putino
memorialiniam butui-muziejui
dovanoja Justino Marcinkevičiaus
gautą Poezijos pavasario paukštę.

Muziejaus rinkinius papildė
naujas eksponatas – Justino
Marcinkevičiaus Poezijos
pavasario paukštė.

Vakaro akimirka.

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2013

http://www.vilniausmuziejai.lt

Į muziejaus svetainę..