Juliaus Kelero knygų sutiktuvės

Balandžio 8 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje įvyko Juliaus Kelero poezijos knygos „Tai Tu“ ir fotografijų albumo „Vilniaus šaligatviai“ pristatymas. Renginyje dalyvavo ir kartu su aktore Jolanta Dapkūnaite savo eiles skaitė, apie kilusį sumanymą fotografuoti Vilniaus šaligatvius ir vykusius kūrybinius darbus pasakojo pats knygų autorius. Apie fotografijų albumą kalbėjo filosofas Nerijus Milerius ir menotyrininkė Agnė Narušytė, o literatūros kritikė Jurga Tumasonytė pristatė J. Kelero poeziją.Renginio dalyviai Julius
Keleras, Nerijus Milerius, Jurga
Tumasonytė ir Agnė Narušytė

Klausomės Juliaus Kelero
skaitomų eilėraščių: Jurga
Tumasonytė, Agnė Narušytė
ir Jolanta Dapkūnaitė

Eiles skaito Julius Keleras

Juliaus Kelero eiles
skaito Jolanta Dapkūnaitė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

Daugiau apie V. Mykolaičio-Putino muziejaus renginius..

www.vilniausmuziejai.lt