Irenos Kostkevičiūtės pirmosios mirties metinės
V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute muziejuje

2008 m. rugsėjo 19 d. V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje buvo paminėtos menotyrininkės, literatūrologės, visuomenės veikėjos, V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus įkūrėjos Irenos Kostkevičiūtės pirmosios mirties metinės. Į vakarą susirinko bičiuliai, giminaičiai bei ją artimiau pažinoję žmonės, kurie dalinosi atsiminimais apie šią kultūros puoselėtoją. Vakaro metu buvo parodytos ištraukos iš M. Ivaškevičiaus filmo „Einu“, parengta fotografijų bei knygų paroda.

Informacijos ir fotografijų autorė Ula ZaleskytėRenginio akimirka

V.Mykolaičio-Putino
kultūros paramos fondo
pirmininkas  K.Stoškus
ir žurnalo „Naujoji
Romuva“ vyr.
redaktorius A.Konickis

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio svečiai

Renginio svečiai

Prisiminimais dalintis kvietė
mokytojas-ekspertas
M.Mikalajūnas

Apie I.Kostkevičiūtę žodį
taria profesorė I.Lukšaitė

I.Kostkevičiūtės draugės:
sėdi iš kairės B.Žilytė ir
L.Šveistytė

Prisiminimais dalinasi
I.Kostkevičiūtės kaimynė
Regina Razmienė

Žodį taria dalininkas
A.Stasiulevičius

Profesorius B.Genzelis

Prisiminimais apie
I.Kostkevičiūtę dalinasi
dirigentas S.Sondeckis

Ilgametė I.Kostkevičiūtės
draugė daktarė S.Mičelytė

Dailininkas B.Grušas

M.Mikalajūnas

Prisiminimais apie
I.Kostkevičiūtę dalinasi
redaktorė R.Brogienė

Žurnalo „Naujoji
Romuva“ vyr.redaktorius
A.Konickis,
Sąjūdžio sekretorė
A.Rupšytė, dailininkė
M.Švažienė

I.Kostkevičiūtės sūnėno
žmona J.Kostkevičienė

Festivalio „Sirenos“ meno
vadovė A.Žukaitytė

Apie I.Kostkevičiūtę žodį
taria G.Binkis

Profesorė V.Zaborskaitė

Renginio akimirka

Advokatas K.Lipeika

Dailininkas K.Ramonas

Menotyrininkė I.Korsakaitė

Knygų paroda

Fotografijų paroda

Muziejaus darbuotojos
R.Šorienė ir U.Zaleskytė
prie I.Kostekvičiūtės
portreto (dailininkas
A.Stasiulevičius)

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008