2010 m. kovo 19 d. V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje įvyko renginys
,,Kovos keliu žengiant – Mamertui Indriliūnui ir Broniui Krivickui atminti“,
skirtas Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui paminėti.

Renginyje buvo pasakojam apie šiuos du gabius V. Mykolaičio-Putino studentus, žuvusius pokario rezistencinėje kovoje.
Literatūrologė, Vilniaus universiteto dėstytoja docentė Rita Tūtlytė pateikė įdomių įžvalgų apie M. Indriliūną (1920-1945) svarstė apie jo, kaip poeto, vertėjo, literatūrologo, vietą lietuvių literatūroje, pristatė kaip nepaprastai talentingą literatūros kritiką. Savo diplominiame darbe „V.Mykolaičio-Putino lyrikos kelias“, kurio dalis išspausdinta žurnale „Kūryba“ 1944 m., M. Indriliūnas apibūdino poeto kovą dėl asmenybės ir kūrybos laisvės kaip sielos maištą prieš slegiančią būtį. Kritikos straipsniuose, recenzijose (žurnaluose „Ateitis“, „Naujoji Romuva“ ir kt.) nagrinėjo J. Aisčio lyriką, suformavo pagrindinius V.Mykolaičio-Putino kūrybos bruožus, vertė V. Jeitso, R. M. Rilkės eilėraščius, žuvo 1945 m. rezistencinėje kovoje.
Literatūrologas Virginijus Gasiliūnas pristatė B.Krivicko (1919-1952) kūrybos bruožus, B.Krivicko ir M. Indriliūno veiklą studijų metais „Šatrijos“ draugijoje, B.Krivicko, kaip poeto, redaktoriaus, vertėjo, literatūros kritiko, darbus partizanavimo metais. V. Gasiliūnas pakomentavo renginio metu demonstruotas skaidres su B.Krivicko ir M. Indriliūno nuotraukomis ir rankraščiais.
Literatūrologus kalbino mokytojas-ekspertas Marius Mikalajūnas. Vakaro siurprizas – mokytojos-ekspertės D. Eigminienės buvusių auklėtinių Dano Kamarausko ir Prano Dobrovolskio muzikinis intarpas, sukurtas pagal B.Krivicko eilėraščius.

Renginį organizavo V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos.Literatūrologas V.Gasiliūnas,
Literatūrologė R. Tūtlytė,
mokytojas-ekspertas
M. Mikalajūnas

Vakaro svečiai

Mokytoja-ekspertė
D.Eigminienė

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Literatūrologas V.Gasiliūnas
komentuoja skaidres

Vakaro siurprizas- muzikantai –
Danas Kamarauskas ir
Pranas Dobrovolskis

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2010

Daugiau V. Putino muziejaus renginių..

www.vilniausmuziejai.lt