Salomėjos Nėries gimtadienio šventė „Mano gyvasties ugnis!“
Kauno S. Nėries memorialiniame muziejuje

V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos lapkričio 18 d. dalyvavo Salomėjos Nėries  gimtadienio šventėje „Mano gyvasties ugnis!“,  vykusiame Kauno S. Nėries memorialiniame muziejuje. Vakaro metu pranešimą „Kaune su Mykolaičiu“ skaitė V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus vyr. rinkinių saugotoja Ramunė Šorienė. Kalbėta apie poetės amžininkus Vincą Mykolaitį-Putiną ir jo seserį Magdaleną Mykolaitytę-Slavėnienę, jų bendravimą su poete S. Nėrimi. Buvo demonstruojamos skaidrės, paruošta padalomoji medžiaga.
Renginyje eiles skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Gitara grojo Artūras Kelpša. Veikė nuotraukų paroda „Mes – tos žvaigždės, kur negęsta“.

Ulos Zaleskytės informacija ir fotografijos


© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008