Suskaitmenintas V. Mykolaičio-Putino muziejaus archyvas

        Nuo 1986 metų, kai V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus atvėrė duris lankytojams, buvo kaupiami garso, vaizdo įrašai:  V.Mykolaičio-Putino amžininkų atsiminimai, įvairių literatūrinių renginių garso įrašai, dokumentinė filmuota medžiaga, įžymių Lietuvos aktorių skaitomos V.Mykolaičio-Putino eilės ir kt.  Deja, visi įrašai buvo saugomi jau pasenusiose laikmenose-vaizdo, garso kasetėse, magnetinėse juostose. Unikaliems archyvams kilo grėsmė išnykti. Siekiant išgelbėti šią svarbią medžiagą, buvo  būtina ją perrašyti, panaudojant šiuolaikines technologijas-skaitmeninant. 2009 m. Kultūros rėmimo fondui finansavus muziejaus pateiktą projektą „Archyvo skaitmeninimas“, atrinkta perrašymui nykstanti medžiaga iš V.Mykolaičio-Putino archyvo, esančio V.Mykolaičio-Putino muziejuje (garso kasetės, magnetinės juostos, video įrašai) ir perrašyta į šiuolaikines laikmenas.
        Šio projekto įgyvendinimas užkirto kelią unikalių V.Mykolaičio-Putino memorialiniame muziejuje esančių archyvų sunykimui. Suskaitmeninta medžiaga bus demonstruojama renginių, parodų, edukacinių programų, ekskursijų metu, interesantams. Unikalus paveldas išliks ateities kartoms. Štai keletas garso ir vaizdo įrašų, kuriuos galite pamatyti  ir pasiklausyti muziejuje:

  1. V.Mykolaitis-Putinas skaito savo eilėraščius, 1964 m.
  2. V.Mykolaitis-Putinas skaito ištraukas iš romano „Sukilėliai“, 1964 m.
  3. V.Mykolaitis-Putinas kalba apie literatūros ir meno reikšmę tautos gyvenime, 1959 m.
  4. V.Mykolaičio-Putino eiles skaito aktoriai Monika Mironaitė (1962m.), Laimonas Noreika (1967 m), Vladas Bagdonas (1993 m.).
  5. Kino filmas „V.Mykolaitis-Putinas“, rež. Rimantas Šilinis, 1970 m.
  6. Kino filmas „Einu“, rež. Marius Ivaškevičius, 1999 m.
  7. „Balys Sruoga“-pokalbis su dr. Vanda Daugirdaite-Sruogiene, 1981 m.
  8. Muzikologė Ona Narbutienė kalba literatūriniame vakare „V.Mykolaitis-Putinas ir muzika“, 1969 m.

        Dėkojame Kultūros rėmimo fondui, parėmusiam muziejaus projektą „Archyvo skaitmeninimas“.

Projekto vadovė Ramunė Šorienė,
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto muziejaus
vyriausioji fondų saugotojaTaip atrodė senasis archyvas...

Skaitmeninės archyvo laikmenos

Kadras iš I. Kostkevičiūtės
diafilmo

Kadras iš kino filmo
„Einu“, rež. Marius
Ivaškevičius, 1999 m..

Kadras iš kino filmo
„V.Mykolaitis-Putinas“,
rež. Rimantas Šilinis,
1970 m.

Filmuota medžiaga is vakaro
apie dailininką Viktorą Petravičių:
menotyrininkė I. Korsakaitė
ir muzikologas E. Gedgaudas,
2009 m.

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009

V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus