Vakaras, skirtas 118-osioms rašytojo

Vinco Mykolaičio-Putino gimimo metinėms paminėti

Sausio 6 d. V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje buvo surengtas vakaras, skirtas 118-osioms rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimimo metinėms paminėti. Per Tris karalius gimęs klasikas pagerbtas gvildenant jo kūrybos, požiūrio į meno, filosofijos klausimus. Susirinkusieji, kaip ir buvo žadėta, gavo po simbolinį gabalėlį aukso, o į muziejų užsukti kvietė smilkalų ir miros kvapai.
Humanitarinių mokslų daktarė, Kultūros, filosofijos ir meno instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotoja Pillė Veljataga papasakojo apie V. Mykolaičio-Putino ir A. Jakšto-Dambrausko dialogą meno klausimu, pristatė kiekvieno šių kultūros veikėjų požiūrių skirtumus, pabrėžė jų polemikos įtaką to meto kritinės minties raidai. Apie krikščioniškosios ideologijos rusų filosofą Vladimirą Solovjovą vakaro svečiams kalbėjo filosofas, „Naujosios Romuvos“ vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis. 1922 m. V. Mykolaitis-Putinas Friburgo universitete įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį, prancūzų kalba parašęs ir apsigynęs disertaciją „Vladimiro Solovjovo estetika“, kuri po metų buvo išleista ir vienas egzempliorių, dabar jau tapusių bibliografine retenybe, saugomas muziejuje. Susirinkusieji turėjo galimybę pamatyti šį leidinį. Be to, tame pačiame bute kaip ir V. Mykolaitis-Putinas gyvenusi Vanda Daugirdaitė-Sruogienė taip pat gavo daktaro laipsnį, 1948 m. Bonos universitete apgynusi disertaciją „N. Danilevskis ir V. Solovjovas. Istorinių kultūros tipų teorijos tyrinėjimai“. Tad buvo įdomu pasvarstyti, kuo šis rusų mąstytojas taip žavėjo mūsų inteligentus.
Renginį organizavusios V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos dėkoja P. Veljatagai ir A. Konickiui už įdomius pasakojimus ir skatinimus diskutuoti, Edmundui Gedgaudui, Antanui Maciulevičiui ir Rasai Markauskaitei už įamžintas renginio akimirkas bei visiems susirinkusiems ir sukūrusiems jaukią vakaro atmosferą.Filosofė Pillė Veljataga ir
filosofas, „Naujosios Romuvos“
vyr. redaktorius Andrius
Konickis. Nuotr. Rasos
MarkauskaitėsRenginio akimirka

Filosofas, „Naujosios Romuvos“
vyr. redaktorius Andrius Konickis


Renginio akimirka


Filosofai Pillė Veljataga ir
Andrius Konickis. Nuotr.
Edmundo Gedgaudo

Redaktorė Donata
Linčiuvienė ir teatrologė
Audronė Girdzijauskaitė.
Nuotr. Edmundo Gedgaudo


Renginio akimirka. Priekyje –
filosofė Pillė Veljataga


V. Mykolaičio-Putino
memorialinio buto-muziejaus
vyr. fondų saugotoja Ramunė
Šorienė susirinkusiesiems dalija
auksą. Nuotr. Rasos Markauskaitės

. Filosofas Krescencijus
Stoškus ir Roma Brogienė.
Nuotr. Antano Maciulevičiaus

Renginio akimirka

Rita Makselytė ir Andrius
Konickis. Nuotr. Antano
Maciulevičiaus

Ramunė Šorienė. Nuotr.
Edmundo Gedgaudo

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

Į muziejaus svetainę..