Vakaras „Henriko Radausko gyvenimo ir kūrybos keliu“
skirtas poeto 100-mečiui paminėti
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje

2010 m. birželio 10 d. V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje įvyko vakaras „Henriko Radausko gyvenimo ir kūrybos keliu“, skirtas poeto 100-mečiui paminėti. Vakaro svečiai turėjo galimybę pamatyti unikalią archyvinę medžiagą, kurią įdomiai pristatė Vilniaus lietuvių kalbos mokytojų metodikos tarybos pirmininkas Marius Mikalajūnas. Dar niekur neskelbta medžiaga buvo atvežta iš Amerikos ir Sibiro. Susirinkusieji ne tik pamatė dokumentinę medžiagą, bet ir galėjo pavartyti Lietuvoje ir JAV išleistas Henriko Radausko knygas bei pasiklausyti įrašo su paties poeto skaitomais eilėraščiais.

Renginį organizavo V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos



Marius Mikalajūnas pristato
archyvinę medžiagą

Vakaro svečiai

Vakaro akimirka

Paminklas Gikonių kaime

Vakaro svečiai

Henriko Radausko versta
Roger Martin du Gard knyga
„Senoji Prancūzija“

Henriko Radausko rankraštis

Henriko Radausko kapas
Vašingtone

Pirmoji Lietuvoje išleista
Henriko Radausko knyga

Redaktorė Donata Linčiuvienė
pasakoja apie Henriko
Radausko eilėraščių rinktinės
sudarymo peripetijas

Redaktorė Donata Linčiuvienė,
teatrologė Audronė Girdzijauskaitė
ir V. Krėvės-Mickevičiaus
memorialinio buto-muziejaus vyr.
fondų saugotojas
Vladas Turčinavičius

Knygų parodėlė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2010

Daugiau apie V. Mykolaičio-Putino muziejaus renginius..

www.vilniausmuziejai.lt