Vaikų piešinių paroda ŽILVINAS IR EGLĖ
Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje

 

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus 2018 m. vasario-balandžio mėn. surengė vaikų piešinių konkursą   “Žilvinas ir Eglė” pagal V. Mykolaičio-Putino poemą. Amžiaus grupės: 11-12 m.,13-14 m., 15-16 m. 

Kviečiame pažiūrėti, kaip jaunieji menininkai interpretavo pasirinktą poemos dalį savo norima technika bei stiliumi.

Laureatų darbų paroda V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute muziejuje (Tauro g. 10-3, Vilniuje) veiks iki rugpjūčio 31 d.Už ką tu baudi mane, piktas
likime, nutrėmęs į jūros
giliausią kiaurymę?” 

 Audrėja Alvikaitė, 12 m.


,,Prieiki arčiau ir paglostyk
ranką

Tą bjaurią sustingusią kaukę.“

Viktorija Dambrauskaitė, 12 m.

,,Prieiki arčiau ir paglostyk
ranką

Tą bjaurią sustingusią kaukę.“
Greta Selvenytė, 16 m.


„Kyla vėjas. Šiaušias jūra,
neramiai vanduo putoja.“

Paulius Kryžiokas, 14 m.


„Sakau , viena išeisiu į pajūrį
ir vėsioje bangoj prie kranto
pabraidysiu“ 

Erika Mazėtytė, 13 m.


„Ir kas per piktybė užkeikė
mane glūdėt amžinai šitam jūros
dugne

Ir šliaužioti šitame gintaro
rūme?“

Gabrielius Mickeliūnas, 12 m.


„Ar laimė dosni, ar likimo
klasta, čion atvedė mudu greta-

Mes klausiame veltui, suglumę.”

 Jogailė Gražulytė,   13 m.


„Prigludau vienišas prie kranto, kur pirmąsyk ją pamačiau
Jau ji daugiau nebeateis,-‘‘

 Augustė Puteikytė, 16 m.


 „Nusimetęs žalčio odą, nuostabus žmogus, jaunuolis,
Bangoje ,man pasirodo.“
 
Gabija  Gurskaitė,  15 m.


„Glūdėt amžinai šitam jūros dugne ir šliaužioti šitam gintaro rūme?
Prasmek tu, jo šaltas puošnume!“

Viktorija Maziukaitė,  12  m.


„<..>Jau mudu plaukiam, skęstam dviese į tą bekraštį gilų vandenyną.<..>“  
Marija Taraškevičiūtė, 16 m.


„Mane vilioja jūros mėliai. Kai bangos glosto mano krūtį,
Norėčiau nuolatos ten būti.“

Emilija Grigaliūnaitė, 16 m.


„Bet tik šiandien savo laimę
Aš pilniausiai suprantu.“ 

 Vilis Antanavičius,  13 m.


„ Esu sau pačiam pabaisa ir šlykštynė. “
Simonas Goptaitis, 15 m.


„Žvynuota oda apsitraukė krūtinė, ir veltui širdis dar kraujuodama plaks-tas gleivėtas kevalas tramdo jos šneką.“ 
Greta Peslekaitė,  16 m.


„Kokiom ji akim į mane pažiūrėjo, ta saulėto kranto mergaitė.”
Laura Plikūnaitė, 12 m.


„Atskubėjau – per vėlai…
Mylimasis!..O Brangus!…”
 
Aleksandra Šot, 11 m.


„Sakau, viena išeisiu į pajūrį ir vėsioje bangoj prie kranto pabraidysiu .“  
Augustė Skliutaitė, 12 m.


„Ar laimė dosni, ar likimo klasta, čion atvedė mudu greta-
Mes klausiame veltui, suglumę.”

Jogailė Gražulytė,   13 m.


„Nenoriu aš jo palikti su skausmu, sielvartu giliu.“
Eva Petroševičiūtė,   13 m.


„Tu nueini, o aš lieku. Kaip šliužui pritinka, mazgan susitraukiu
Ir nieko nelaukiu, ir nieko nelaukiu.“

Jogilė Raguckaitė,  15 m.


„Ištryško kraujas ir tūlžis, vaitoja jūra sudrumsta,
Ir plaukia verdanti puta, iš mano kraujo suplakta.” 
 
Vaiva Paulauskaitė, 15 m.


„Nuo tavo to veriančio žvilgsnio jau sprogsta krūtinės kieti kevalai.“ 
Andrėja Frukacz, 13 m.


„Dar niekados nebuvo šitam rūme
Taip šilta ir šviesu.“

Julija Bušauskaitė,  13 m.


„Nuo tavo to veriančio
žvilgsnio, jau sprogsta
krūtinės kieti kevalai.”

Deimantė Jakštytė, 16 m.


„Sušildyk mane savo žvilgsnio liepsna,
Išlaisvinki kraują nuo ledo. “
 
Urtė Tartenytė, 11 m.


„Atskubėjau – per vėlai...
Mylimasis!.. O brangus!..“
 
Emilis Balsys, 12 m.


„Dabar lydžiu atgal, ir ją ir savo meilę.“
 Meda  Žilaitytė 12m.


„Iš tavo akių prasiveržus versmė
Man šviesą ir šilumą žada.“
    
Paulina Sakaitė, 12 m.


„Sakau, viena išeisiu į pajūrį ir vėsioje bangoj prie kranto pabraidysiu“
Toma Aniulytė,   15 m.


„Ir kažkas šaukia ir masina ir su bangų žaismingu siautimu
Jau mudu plaukiam, skęstam dviese“

 Nora Mija Butvilaitė,  13 m.


„Ir kažkas šaukia ir masina ir su bangų žaismingu siautimu
Jau mudu plaukiam, skęstam dviese“

 Nora Mija Butvilaitė,  13 m.


„Štai mudu toli nuo triukšmingo pasaulio tyliam žalsvo gintaro rūme.“ 
Auksė Muntianaitė,  14 m.


„Be gimtosios žemės duonos,
Kito maisto man nėra.”

Gabija Kisieliauskaitė, 12 m.


„Ir plaukia verdanti puta, iš mano kraujo suplakta.“
Simonas Viliulis,   14 m.,


„Ir su bangų žaismingu siautimu, jau mudu plaukiam, skęstam dviese
Į tą bekraštį gilų vandenyną“

Morta Aleksiejūnaitė,   13 m.


„Nusimetęs žalčio odą, nuostabus žmogus, jaunuolis,
Bangoje man pasirodo.“

 Martyna Nomeikaitė, 12 m.


„Prieiki arčiau ir paglostyk ranka
Tą bjaurią sustingusią kaukę“

Iveta Česnauskaitė,  13 m.


„Kyla vėjas. Šiaušias jūra. Neramiai vanduo putoja. Ne, audros nenusigąsiu!”  
Patricija Kavaliauskaitė, 12 m.


„Matau aš žvilgsnį- liūdna, sielvartingą,- jis man į pačią širdį sminga.“
Karolina Didikaitė 14 m.


„Kažkas, kažkas lyg netyčia po širdim tyliai sujudo
 Lyg švelnus mažytis daigas iš į žemę mesto grūdo.“

Arnoldas Bimbiras, 12 m.


 „Prigludau vienišas prie kranto, kur pirmąsyk ją pamačiau.
Jau ji daugiau nebeateis. “ 

 Julius Daukšys,  14 m.


„Ne žaltys jis, tik žmogus. Jis ilgai vien meilės laukė,
Žudė jį ta žalčio kaukė.“

Jokūbas Verbickas,   15 m.


“Džiaugsmas, sielvartas ir viltys. Mirksnio būvy-amžinybė.”
Robertas Gerasimenko 11m.


„Kokiom ji akim į mane pažiūrėjo,
Ta saulėto kranto mergaitė!“
    
Vilija Paulauskaitė, 12 m.


„...buvau žaltys, tapau žmogum...“ 
Vakarė Jokubauskaitė,   14 m.


„Už ką tu baudi mane, piktas likime, nutrėmęs į jūros giliausią kiaurymę?”   
 Vilmantas Kamas, 16 m.


„Ak, jaučiu, lyg tartum grimzčiau į tą jūros gelmę nykią.“ 
 Eisvinas Kuliešius,   15 m.


,,Norėčiau nuolatos ten būti.“ 
 Viktorija Petunova,  13 m.


 „Esu graži, esu jauna. Iš trijų sesių aš viena…”
Elzė Sofija Sederevičiūtė, 15 m.


„Bet tik šiandien savo laimę,
Aš pilniausiai suprantu.“  

 Audrė Vidžytė, 11 m.


„Ir kas per piktybė užkeikė mane glūdėt amžinai šitam jūros dugne
Ir šliaužioti šitame gintaro rūme?“

 Ugnė Sekreckytė, 11 m.


„Bet kaip man pažvelgti ir kaip man prabilti,
Ir kaip man sužadint  jos meilę ir viltį?“  

Radvilės  Pauraitės,    14 m.


„Ir kas per piktybė užkeikė mane
Glūdėt amžinai šitam jūros dugne
Ir šliaužiot šitame gintaro rūme?“     
 
Simona Kulikauskaitė, 15 m.


„Ir jai savo žmogišką būtį aukosiu, į gintaro rūmus kaip viešnią pakerėsiu,
Tačiau jos mergautinio guolio neliesiu.“ 

Dainius Lincevičius,  13 m.


„Ir plaukia verdanti puta  iš mano kraujo suplakta.“
Urtė Saldukaitė,   13 m.


„Reikia man dabar jau žemės,
Reikia saulės, reikia oro ! ” 

Emilija Jakuškaitė, 12 m.


„Prigludau vienišas prie kranto,
Kur pirmąsyk ją pamačiau.“
 
Saulė Raupelytė,  12 m.


„Ir štai vilioja aistringa pagunda pakilti į viršų, į saulėtą plotą.“
Emilė Paškevičiūtė 12 m.


„Jis man į pačią širdį sminga, jis man į sielos slėpinį giliausią
Kaip geluonis skausmingai įsirausia.“

Mindaugas Ž.,   14 m.


„Sakau, viena išeisiu į pajūrį
Ir vėsioje bangoj prie kranto pabraidysiu"

Gabija Bagdonaitė, 12 m.


„Už ką tu baudi mane, piktas likime, nutrėmęs į jūros giliausią kiaurymę?“
 Gabrielius Bagdonas,  14 m.


„Nesu aš šlykštus nei baugus. Tos ašaros tau pasakys,
Jog aš ne žaltys“  

Dorotėja Matijošaitė, 12 m.


„Jis man į pačią širdį sminga, jis man į sielos slėpinį giliausią.“ 
Klaudija Kuzaitė,  14 m.


„Kokiom ji akim į mane pažiūrėjo, ta saulėto kranto mergaitė.”
Aida Tamašauskaitė,  16 m.


„Mane vilioja jūros mėliai. Kai bangos glosto mano krūtį,
Norėčiau nuolatos ten būti.“ 

Greta Kvietkutė,  11 m.


„Kaip šliužui pritinka, mazgan susitraukiu
Ir nieko nelaukiu, nieko nelaukiu.“

Kotryna Šaulevičiūtė, 12 m.


„Ak ,kaip aš savęs nekenčiu!“
Vilinta Vaškevičiūtė,  15 m.


„Ak, jaučiu, lyg tartum grimzčiau
Į tą jūros gelmę nykią.”

Austėja Simatytė, 11 m.


„Prieiki arčiau ir paglostyk ranka
Tą bjaurią sustingusią kaukę.” 

Patricija Sesickaitė, 11 m.


„Ir kas per piktybė užkeikė mane glūdėt amžinai šitam jūros dugne“
Aistė Maselskaitė 13 m.

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2018

© Piešiniai, autoriai, 2018

Daugiau apie V. Mykolaičio-Putino muziejaus renginius..

www.vilniausmuziejai.lt