Ekskursija į Rasų kapines

          Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos šių metų birželio 7 dieną suorganizavo nemokamą ekskursiją po Vilniaus Rasų kapines. Ekskursiją vedė istorikė Vida Girininkienė. Ekskursija surengta V.Mykolaičio-Putino 40-tosioms mirties metinėms atminti.

          Ekskursijos pradžioje visi susirinkusieji paminėjo V.Mykolaičio-Putino mirties metines. Ekskursijos vadovė, puikiai Rasų kapinių istoriją ištyrinėjusi Vida Girininkienė, aprodė senąją ir naująja kapinių dalis. Buvo trumpai pristatyta kapinių istorija ir aplankyti žymių žmonių kapai. V.Girininkiekė pristatė ne tik žymių žmonių biografijas, bet ir papasakojo daugelio iš jų laidojimo aplinkybes.  
 

Parodos sudarytoja Ula Zaleskytė , 2007 m.