Vilniaus miesto savivaldybės muziejai http://www.vilniausmuziejai.lt

 LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS:
                         • Istorija
                                     • Grigorijus ir Varvara Puškinai
                                     • G. ir V.Puškinų Markučių dvaras
                                     • Muziejaus kūrimasis ir raida
                                     Markučių vietovė ir apylinkės:
                                                      • Markučiai
                                                      • Ribiškės
                                                      • Pučkoriai
                                                      • Rasos
                                                      • Pavilnys
                            • Ekspozicija
                            • Rinkiniai
                            • Kultūrinė veikla
                                       • Parodos
                                       • Renginiai
                                       • Bendradarbiavimas
                                       • A. Puškino 200-ųjų gimimo metinių jubiliejus
                                       • Moksleivių meninės saviraiškos konkursai "Mano A. Puškinas"
                             
Paslaugos
                             
• Naujienos
                             • Panoraminė nuotrauka

 MARIJOS IR JURGIO ŠLAPELIŲ NAMAS-MUZIEJUS:
                              •Skaidrių demonstracija (PPS)

 VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJA:


 Beatričės Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus "Beatričės namai":

                             • Apie muziejų
                             • Rinkinys
                             • Ekspozicija
                             • Beatričė Grincevičiūtė
                             • Beatričės svetainėje
                             • Leidiniai:
                                            • Knygos
                                            • Garso įrašai
                             • Renginiai:
                                            • Apie renginius
                                            • Edukacinė veikla
                             • Kamerinio dainavimo puslapis
                             • Skaidrių demonstracija (PPS)
 V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus:
                             
• Istorija
                             • Ekspozicija
                             • Asmenybė
                             • Muziejaus rinkinys
                             • Kultūrinė veikla
                             • Edukacija
                             • Skaidrių demonstracija (PPS)
 V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus:
                             
• Apie muziejų
                              Informacija lankytojams
                              Renginiai/Naujienos
                             • "Renesanso" klubas
                             V. Mykolaitis-Putinas
                                               • Svarbiausios gyvenimo datos
                                               • V. Mykolaitis-Putinas apie meną ir kūrybą
                                               Kiti Mykolaičių šeimos talentai
                                               Margi pasiskaitymai
                                               • Fotografijos
                             B. Sruoga
                             • Skaidrių demonstracija (PPS)
 Venclovų namai-muziejus:
                             •
Apie muziejų
                             Muziejaus rinkinys
                             • Antanas Venclova
                                                Svarbiausios gyvenimo ir kūrybos datos
                                                •
Antano Venclovos kūryba
                                                Fotografijos (iš muziejaus rinkinio)
                                                Gyvas blsasas (iš muziejaus rinkinio) (A. Venclova skaito savo eilėraščius)
                                                • Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
                                                • Bibliografija:
                                                         •1923-1940
                                                         •1941-1945
                                                         •1946-1971
                              Tomas Venclova:
                                                •
Svarbiausios gyvenimo ir kūrybos datos
                                                • Tomo Venclovos kūryba
                                                • Kultūriniai kontaktai
                                                Lietuvos Helsinkio grupėje
                                                • Tėvas ir sūnus
                                                • Fotoparoda "Profesoriui Tomui Venclovai -70"
                                                Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
                                                Bibliografija:
                                                         • Tomo Venclovos knygos
                                                         Literatūra apie Tomą Venclovą
                               
• Kiti šeimos nariai
                               Virtualios parodos:
                                                Kitos parodos
                               Renginiai
                               • Konferencijos
                               
JAUNŲJŲ POETŲ ALĖJA (literatūrinė jaunimo svetainė)
                               • Skaidrių demonstracija (PPS)


Titulinis svetainės puslapis:

MŪSŲ NAUJIENOS 2014 m.
             • NAUJIENŲ ARCHYVAS 2013 m.
             • NAUJIENŲ ARCHYVAS 2012 m.
              NAUJIENU ARCHYVAS 2011 m.
              NAUJIENU ARCHYVAS 2010 m.
              NAUJIENU ARCHYVAS 2009 m.
              NAUJIENU ARCHYVAS 2008 m.
              NAUJIENU ARCHYVAS 2007 m.
              NAUJIENU ARCHYVAS 2005-06 m.

SAVIVALDYBĖS MUZIEJAI VILNIAUS MIESTO ŽEMĖLAPYJE
MŪSŲ RENGINIAI
VIRTUALI PARODŲ SALĖ
MOKSLINĖS KONFERENCIJOS
MOKSLEIVIŲ EDUKACIJA

VISI VILNIAUS MUZIEJAI (visų Vilniuje veikiančių muziejų adresai, telefonai, el. pašto ir svetainių adresai)

SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ BENDRIJA

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA
LR Kultūros ministerija

Lietuvos valstybinių institucijų duomenų bazė
Naudingos nuorodos (įvairių Lietuvos kultūros įstaigų svetainių adresai)

 

The Museums of Vilnius City Municipality http://www.vilniausmuziejai.lt/en.htm

                Literary Museum of Alexander Pushkin:
                           • History:
                                     • Grigory ir Varvara Pushkins
                                     • G. ir V. Pushkins estate in Markuchiai
                                     • Establishment and development of the museum
                            • Exposition:
                                     • A.Pushkin‘s life and creative work
                                     • A. Pushkin and Lithuania
                                     • Memorial exposition
                            • Collections
                            • Cultural activity
                            • Services                

                The Marija and Jurgis Šlapeliai House Museum

                The Beatričė Grincevičiūtė Memorial Flat-Museum:
                             • General information
                             • Beatričė Grincevičiūtė's biography

                The Vincas Krėvė-Mickevičius Memorial Flat-Museum

                The Vincas Mykolaitis-Putinas Memorial Flat-Museum

                Venclova's House-Museum:
                               • About museum
                               • Tomas Venclova
                               • Antanas Venclova

Mузеи Вильнюсского городского самоуправления http://www.vilniausmuziejai.lt/index_ru.php

                Литературный музей А. С. Пушкина

                Дом-музей Maрии Шлапялене и Юргиса Шлапялиса

                Mемориальнaя квартирa-музей Б. Гринцявичюте "Дом Беатричe"

                Mемориальнaя квартирa-музей В.Креве-Мицкявичюса

                Mемориальнaя квартирa-музей В.Миколайтиса-Путинаса

                Mузей-Дом семьи Венцловы