LT
     
ANTANAS VENCLOVA
 
 
     
   
1906-1971
   
   
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1923-1940
1972 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
   
 
BIBLIOGRAFIJA
 
KNYGOS, VERTIMAI, STRAIPSNIAI LIETUVIŲ KALBA
   
1923-1940

1923 m.
1. Björnson Björnstjerne. Pavojingos piršlybos. [Novelė]. Vertė Antanas Venclova. – „Trimitas“, 1923, Nr. 163, p. 12-15. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
1924 m.
2. Venclova, Antanas. Indų epas. – „Vienybė“ [JAV], 1924, Nr. 126-128. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1925 m.
3. Venclova, Antanas. 8-as „Baras“.- „Lietuvis“, 1925, Nr. 34. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
4. Venclova, Antanas. V.U. Sapniūnas. Kova. Scenizuoti vaizdai. Pasirašyta A. Laisvydo slapyvardžiu.- „Lietuvos žinios“, 1925 lapkr. 8. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
5. Venclova, Antanas. 9-10 „Baras“. – „Lietuvos žinios“, 1925 lapkr. 15. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1926 m.
6. Venclova, Antanas. Sutemų skersgatviuos : [Eilėraščiai] / Antanas Venclova. - K.: B.I., 1926 (K: S. Joselevičiaus sp.). - 17 cm.[D.] 1. – 31 p.(Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvos archyvų biblioteka, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka).
7. Venclova, Antanas. Salys Šemerys. Liepsnosvaidis širdims deginti. – „Kultūra“, 1926, Nr. 9. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1927 m.
8. Venclova, Antanas. Gatvės švinta: Lyrika / Antanas Venclova. - [K.]: "Žalia vėtra", 1927 (K.: "Raidės" sp.).-47, [l] p. ; 16 cm. -2 Lt (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Venclovų namai-muziejus).
9. Venclova, Antanas. Salomėja Nėris. Anksti rytą. – „Moksleivių varpai“, 1927, Nr. 5. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1928 m.
10. Boudelaire, Charles. Pasikalbėjimas. [Eilėraštis]. Vertė A. Venclova. – „Moksleivių varpai“, 1928, Nr. 8, p. 6. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
11. Whitman, Walt. Trimitai garsiau! Pilna burna būgnai!- Ei, vagys, plėšikai, atvestieji į teismą. [Vertė A. Venclova]. – Audra. Literatūros ir visuomenės gyvenimo pirmoji knyga. Ryga, 1928, p. 22-23. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
1929 m.
12. Venclova, Antanas. A. Vienuolio "Paskenduolė"/ Ant. Venclova. - B.v.: B.L, 1929 (Klaipėda : Spaudė "Ryto" AB). - [1], 15 p., įsk. virš. ; 22 cm. -1 Lt, 100 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Venclovų namai-muziejus).
13. Aš deklamuoju! Delamacijų knygos artistams ir vakarų rengėjams. Parinktieji lituvių poetų eilėraščiai. Parinko Liudas Gira. Pirmoji knyga. Virš. piešė Petras Tarabilda. K., Spaudos fondas, “Varpo” b-vės sp.,1929, 192 p. (A. Venclova – vienas iš autorių). (Turi: Venclovų namai- muziejus).
14. Papini, Giovani. Paprastas žmogus. [Apsakymas]. Vertė A. Venclova. – „Studentas“, 1929, rugsėjo 15, Nr. 17, p. 2-3. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
15. Venclova, Antanas. Keli Vaižganto charakterio ir kūrybos bruožai. – 1929, Nr. 9. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
16. Fričė, V. Walt Whitman (Uolt Uitmen). Vertė A. V-va [A. Venclova]. – „Kultūra“, 1929, Nr. 12, p. 628-631.
1930 m.
17. Venclova, Antanas. Beržai vėtroje : Apysakos / Antanas Venclova. - K.: Spaudos fondas, 1930 (K.: Koop. "Raidės" sp.). - 253, [I] p. ; 18 cm. - 3 Lt, 2000 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Venclovų namai-muziejus).
18. Dikensas, Čarlzas. Varpai : Apysaka / Charies Dickens ; Vertė Antanas Venclova. - K.: "Spaudos fondas", 1930 (K.: "Raidės" sp.). - 98, [2] p.; 17 cm. - 1,50 Lt, 2000 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Rokiškio kraštotyros muziejus, Venclovų namai- muziejus).
19. Mopasanas, Gi de. Ivettė. Apysaka/ Guy de Maupassant; Vertė Antanas Venclova.-K,.”Naujo žodžio” b-vė, 1930 (K. “Meno” sp. 136 p. 19 cm.- “Naujo žodžio” nemok. Priedas.- 5000 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvos istorijos instituto biblioteka, Venclovų namai- muziejus).
20. Istrati, Panait. Naktis pelkėse. Vertė A. Venclova. – “Kultūra”, 1930, Nr. 6/7, p. 343-347. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
21. Istrati, Panait. [Autobiografija]. Vertė ir pastabas parašė A. Venclova. – “Kultūra”, 1930, Nr. 6/7, p. 341-343. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
22. Venclova, Antanas. Žingsnis tolyn. – „Trečias frontas“, 1930, Nr. 2. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
23. Venclova, Antanas. Apie visokias glorifikacijas. – „Trečias frontas“, 1930, Nr. 2. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
24. Venclova, Antanas. Stilizacija aukštyn kojom. – „Trečias frontas“, 1930, Nr. 2. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1931 m.
25. Venclova, Antanas. Upton Sinclair: Gyvenimo ir kūrybos bruožai / Antanas Venclova. - K. : ["Trečias frontas"], 1931 (K.: Koop. "Raidės" sp.). - 76, [3] p.; 19 cm. - (Mažoji 'Trečio fronto" b-ka; Nr. 1). -1 Lt, 1000 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Teatro, muzikos ir kino muziejus, Venclovų namai-muziejus).
26. Sinclair, Upton. Fašistinė karjera. [Iš “Pelkės”]. Vertė A, Venclova. – “Socialdemokratas”, 1931 vasario 21, Nr. 8. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
27. Buker, J. Iš poemos “Didysis planas”. Vertė A. Venclova. – “Socialdemokratas”, 1931, geg. 2, Nr. 18. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
28. Venclova, Antanas. Trečio fronto kolektyvą... – „Trečias frontas“, 1931, Nr. 4. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
29. Venclova, Antanas. Lietuviški slunkiai ir pelėdos. – „Trečias frontas“, 1931, Nr. 4. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
30. Venclova, Antanas. Bukietas jubiliejaus proga. – „Trečias frontas“, 1931, Nr. 4. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
31. Venclova, Antanas. Iš vokiečių žemės. – „Trečias frontas“, 1931, Nr. 4. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
32. Venclova, Antanas. Apie antsnukius ir apinastrius. – „Trečias frontas“, 1931, Nr. 5. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
33. Venclova, Antanas. Amerikos proletarinė literatūra. – „Trečias frontas“, 1931, Nr. 5. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1933 m.
34. Venclova, Antanas. Maloni dovana ir... – „Kultūra“, 1933, Nr. 10. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1934 m.
35. Venclova, Antanas. Audringas Francois Villon gyvenimas / Lietuviškai aprašė ir vertimus parūpino poeto gerbėjas Antanas Venclova. - K. : B.I., 1934 (K. : Koop. "Raidės" sp.). - 34, [1] p.; 24 cm. - 1,50 Lt, 500 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Teatro, muzikos ir kino muziejus, Venclovų namai-muziejus).
36. Gorkij, Maksim. Skaitytojo pastabos. Išvertė A. Venclova. – “Kultūra”, 1934, Nr. 8, p. 446-453. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
37. Venclova, Antanas. „Wiadomości literackie“ numeris, skirtas Lietuvai. – „Lietuvos žinios“, 1934, bal. 14, 16. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
38. Venclova, Antanas. Laiškas redakcijai. – „Literatūros naujienos“, 1934, Nr. 13. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
39. Venclova, Antanas. Atsakymas V. Montvilai. – „Kultūra“, 1934, Nr. 6-7. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
40. Venclova, Antanas. Kaip lietuvninkai atremontavo Maksimą Gorkį. – „Kultūra“, 1934, Nr. 5. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
41. Venclova, Antanas. Jubiliejinis „Eugenijaus Onegino“ leidinys. – „Kultūra“, 1934, Nr. 5. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1935 m.
42. Gorkis, Maksimas. Levas Tolstojus. Vertė A. Venclova. – „Kultūra“, 1935, Nr. 12, p. 726-740. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
43. Venclova, Antanas. Trempinių dvaras baudžiavos laikais.[iš senųjų paskojimų užrašė A. Venclova]. “Lietuvos žinios”, 1935 lapkričio 5.
44. Venclova, Antanas. Karas ir uodų užpultas poetas. – „Kultūra“, 1935, Nr. 10. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
45. Venclova, Antanas. Latvių rašytojų kūriniai. – „Kultūra“, 1935, Nr. 9. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1936 m.
46. Venclova, Antanas. Draugystė: Įžanga į subrendusį amžių: Romanas / Antanas Venclova. - [K.]: Sakalas, 1936 (Klaipėda: "Ryto" AB sp.). - 479 p. ; 18 cm. - 5 Lt, 3050egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Šiaulių "Aušros" muziejus, Teatro, muzikos ir kino muziejus, Venclovų namai-muziejus).
47. Gorkis, Maksimas. Mano universitetai / Maksim Gorkij ; Vertė Antanas Venclova. - B.v.: B.L, 1936 (K.: "Raidės" sp.). - 221, [3] p.; 19 cm. - 2,50 Lt, 2000 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Šiaulių "Aušros" muziejus, Venclovų namai- muziejus).
48. Frost, Robert. Samdinio mirtis. [Eilėraštis]. Vertė A. Venclova. – “Kultūra”, 1936, Nr. 12, p. 737-739. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
49. Starčakovas, A. Bielinskis nugalėjo! Išvertė A. Venclova. – „Kultūra, 1936, Nr. 6/7, p. 417-422. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
50. Venclova, Antanas. Klaipėdiškių gyvenimo epopėja. – „Vakarai“, 1936 sausio 17. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
51. Venclova, Antanas. Dar kartą dėl „Žemės maitintojos“. – „Kultūra“, 1936, Nr. 12. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
52. Venclova, Antanas. Prancūzų simbolizmas. – „Kultūra“, 1936, Nr. 11. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
53. Venclova, Antanas. Vieno laužo žmonės. – „Literatūra“, 1936, Nr. 1. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
54. Venclova, Antanas. Anre Malro. Paniekos laikas. – „Kultūra“, 1935, Nr. 1. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
55. Venclova, Antanas. Hansa Falada kas kartą ragavo kalėjimo buizos. – „Literatūra“, 1936, Nr. 1. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
56. Venclova, Antanas. S. Levis „Čia negali to įvykti“. – „Literatūra“, 1936, Nr. 1. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
57. Venclova, Antanas. L. Foichtvangeris. Openheimų šeima. – „Literatūra“, 1936, Nr. 1. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
58. Venclova, Antanas. Puškino jubiliejui artinantis. – „Literatūra“, 1936, Nr. 1. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
59. Venclova, Antanas. Graikiška dovana. – „Kultūra “, 1936, Nr. 3. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1937 m.
60. Prošvaistė. Literatūrinių raštų rink. [Kn.] 1.(A. Venclova –vienas iš autorių).- K., „Varpo“ AB sp., 1937. 154, [5] p., 18 cm, 2 Lt. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Lietuvos istorijos instituto biblioteka, Lietuvos archyvų biblioteka, Biržų krašto muziejus, Šiaulių "Aušros" muziejus, Venclovų namai-muziejus).
61. Puškinas. Gyvenimas. Apysakos. /Paruošė A. Venclova ir P. Cvirka. – [K.]. Sakalas, 1937 (Klaipėda: “Ryto” AB sp.).- 279 p., [1] portr. lap., 19 cm, 3 LT, 2250 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Šiaulių "Aušros" muziejus).
62. Venclova, Antanas. Herojiškas gyvenimas. – „Kultūra“, 1937, Nr. 5. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
63. Venclova, Antanas. Literatūros vargai. – „Lietuvos žinios“, 1937 bal. 8. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
64. Venclova, Antanas. Jono Šimkaus „Kova dėl Dievo“. – „Lietuvos Žinios“, 1937 gruodžio 22. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1938 m.
65. Kelermanas, Bernardas. Lapkričio devintoji ; Romanas / Bemhard Kellermann ; Vertė Ant Venclova. - [K.]; Sakalas, 1938 (K.: "Varpo" AB sp.). - 19 cm. - 2,50 Lt, 2200 egz.
[T. 1]. - 240 p. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Venclovų namai- muziejus)
[T. 2] – 228 p. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Venclovų namai- muziejus)
66. Prošvaistė. Literatūrinių raštų rink. [Kn.] 2.(A. Venclova –vienas iš autorių).- K., „Varpo“ AB sp., 1938. 220, [4] p., 18 cm, 2,50 Lt. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Lietuvos istorijos instituto biblioteka, Lietuvos archyvų biblioteka, Biržų krašto muziejus, Šiaulių "Aušros" muziejus, Venclovų namai-muziejus).
67. Barbusse, Henri. Aš. Iš knygos “Zolia”. Vertė A. Venclova.- “Kultūra” 1938, Nr. 5, psl. 338- 341. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
68. Cveigas, Stefanas. Bairono paslaptis. Vertė A. Venclova. – „Kultūra“, 1938, Nr. 2, p. 110-115: Nr. 3, p.197-201. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).
69. Venclova, Antanas. Neatidėtini darbai. – „Dienovidis“, 1938, Nr. 1. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
70. Venclova, Antanas. Muzikinis elementas mūsų simbolių lyrikoj. – „Dienovidis“, 1938, Nr. 2. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
71. Venclova, Antanas. Mūsų klasikai ir A. Strazdo raštų leidimas. – „Kultūra“, 1938, Nr. 6-7. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
72. Venclova, Antanas. Būdviečių mokykla. – „Kultūra“, 1938, Nr. 4. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
73. Venclova, Antanas. Šiaurės dovana. – „Lietuvos žinios“, 1938 gruod 17. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
74. Venclova, Antanas. Giui de Mopasanas kalba apie karą. – „Kultūra“, 1938, Nr. 8. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
75. Venclova, Antanas. Gorkio „Žmonėse“. – „Kultūra“, 1938, Nr. 8. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
76. Venclova, Antanas. Giui de Mopasanas kalba apie karą. – „Kultūra“, 1938, Nr. 8. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1939 m.
77. Venclova, Antanas. Naktis / Antanas Venclova. - K. : Spaudos fondas, 1939 (K.: "Spindulio'" sp.). - 245 p.; 19 cm. -3 Lt, 2200 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Venclovų namai-muziejus).
78. Sofoklis. Tragedijos: Karalius Oidipas; Oidipas Kolone; Antigonė /Sofoklis; Vertė dr. A. Rukša ir A. Venclova.- K. Švietimo m-jos Knygų leidimo komis., 1939 ([K] “Spindulio” AB sp.).-[1] portr. Lap., XXXII, 281 p.,19 cm.- (Švietimo m-jos Knygų leidimo komis. leid. Nr. 505).- 3000 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Venclovų namai- muziejus).
79. Katajevas, Valcntinas. Baltuoja burės tolumoj / Valentin Katajev; Vertė Antanas Venclova. - K. : Spaudos fondas, 1939 (K. "Šviesos" sp.). -472 p.; 19 cm. - 5 Lt, 2000 egz. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka).
80. Prošvaistė. Literatūrinių raštų rink. [Kn.] 3./Red . A. Venclova.(A. Venclova –vienas iš autorių).- K., Spaudos fondas, 1939. 168 p., 18 cm, 2,50 Lt. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Lietuvos archyvų biblioteka, Šiaulių "Aušros" muziejus, Venclovų namai-muziejus).
81. Venclova, Antanas. Tėviškės padangėje. – „Kultūra“, 1939, Nr. 2. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
82. Venclova, Antanas. Latvių valstiečių gyvenimo epopėja. – „Lietuvos žinios“, 1939 gruod. 23. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
1940 m.
83. Dikensas Čarlzas. Varpai. Apysaka. A. Venclovos įž. str. Čarlzas Dikensas, p. 5-9. Vertė A. Venclova. 2-sis leid. K., „Spaudos fondas“, Atkočiūno sp. 1940. 104 p. su portr. 3000 egz.
84. Kataev, Valentin. Baltuoja burė vienišoji. [Apysaka]. Vertė A. Venclova. 2-ji laida. [K.], „Spaudos fondas", „Šviesos" sp., [1940]. 480 p., il. 19 cm. 3.500 egz. Lt 5,00.
85. Prošvaistė. Literatūrinių raštų rink. [Kn.] 4./Red . A. Venclova.(A. Venclova –vienas iš autorių).- K., Spaudos fondas, 1940. 215 [1] p., 18 cm, 2,50 Lt. (Turi: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, Lietuvos archyvų biblioteka, Šiaulių "Aušros" muziejus, Venclovų namai-muziejus).
86. Venclova, Antanas. Juozo Baltušio „savaitė prasideda gerai“. – „Kultūra“, 1940, Nr. 4. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
87. Venclova, Antanas. Vinco Žilionio „Svetima moteris“. – „Lietuvos žinios“, 1940 kovo 21. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
88. Venclova, Antanas. Dėl triukšmo literatūrinių premijų proga. – „Lietuvos žinios“, 1940 kovo 21. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
89. Venclova, Antanas. Nauja Vinco Pietario raštų laida. – „Dienovidis“, 1940, Nr. 3. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).
90. Venclova, Antanas. Literatūrinis Kazio Borutos kelias. – „Knygų lentyna“, 1940, Nr. 1. (Str. nuorašą turi Venclovų namai-muziejus).

   
 
Sudarė Birutė Vagrienė
NAUDOTA LITERATŪRA:

1. Knygos lietuvių kalba. 1918-1940. Kontrolinis sąrašas/ Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras; [Redaktorė-sudarytoja Alma Daugaravičienė], T. 1. Knygos D-J. V., LNB BKC 1997.
2. Knygos lietuvių kalba. 1918-1940. Kontrolinis sąrašas/ Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras; [Redaktorė-sudarytoja Alma Daugaravičienė], T. 1. Knygos K. V., LNB BKC 1998.
3. Knygos lietuvių kalba. 1918-1940. Kontrolinis sąrašas/ Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras; [Redaktorė-sudarytoja Alma Daugaravičienė], T. 1. Knygos L-M. V., LNB BKC 1999.
4. Knygos lietuvių kalba. 1918-1940. Kontrolinis sąrašas/ Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras; [Redaktorė-sudarytoja Alma Daugaravičienė], T. 1. Knygos N-R. V., LNB BKC 2000.
5. Knygos lietuvių kalba. 1918-1940. Kontrolinis sąrašas/ Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras; [Redaktorė-sudarytoja Alma Daugaravičienė], T. 1. Knygos S-T. V., LNB BKC 2001.
6. Knygos lietuvių kalba. 1918-1940. Kontrolinis sąrašas / Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras; [Redaktorė-sudarytoja Alma Daugaravičienė], T. 1. Knygos U-Ž. Papildymai. Taisymai. V., LNB BKC, 2002.