Į portalo titulinį
LT
     
 

 

   
 

Mokslinės konferencijos ANTANUI VENCLOVAI -100 pranešimų tekstai

 

Dėl Antano Venclovos politinio apsisprendimo priežasčių ir kainos
Česlovas Laurinavičius, Lietuvos istorijos institutas

Keletas Antano Venclovos poezijos bruožų
Donata Mitaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Antanas Venclova ir vokiečių literatūrinis ekspresionizmas
Jadvyga Bajarūnienė, Vilniaus universitetas

Antanas Venclova – slavų literatūros vertėjas
Alma Lapinskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Antano Venclovos proza XX a. 5–6 dešimtmečio normatyvinės literatūros
kontekste
Irena Baliulė, Šiaulių universitetas

Antano Venclovos dienoraščiai
Rimantas Glinskis, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Antanas Venclova Juozo Keliuočio atsiminimuose: mitas ir realybė
Jonas Šlekys, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Tomo Venclovos komentaras