ALEKSANDRO ŠTROMO 80-ČIUI
SKIRTAS VAKARAS VENCLOVŲ NAMUOSE-MUZIEJUJE

2011 m. balandžio 14 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34, Vilnius) vyko teisininko, politikos analitiko ir mąstytojo Aleksandro Štromo 80-čiui skirtas vakaras „A. Štromas ir Č. Milošas: XX a. politinės ir moralinės sąmonės labirintuose“.  Renginyje dalyvavo Violeta Štromienė, prof. Egidijus Aleksandravičius, dr. Darius Kuolys, dr. Ona Danutė Dambrauskaitė, prof. Ramūnas Katilius, prof. Irena Veisaitė, Mykolas Drunga, Simonas Alperavičius, interaktyviai - dr. Jokūbas Žiburkus (Hiustono universitetas, JAV). Moderavo muziejaus vyr. fondų saugotoja Laima Žukauskaitė.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių išeivijos institutui ir Onai Danutei Dambrauskaitei už nuotraukas bei Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui už video medžiagą, skirtą šiam vakarui.


RAMŪNO R. KATILIAUS FOTOGRAFIJOS:Renginio belaukiant

Prof. Egidijus Aleksandravičius
ieškojo sąsajų tarp A. Štromo
ir Č. Milošo asmenybių

Jonė Ladygaitė, Elė Katilienė

Mykolas Drunga

Simonas Alperavičius buvo
artimas A. Štromo bičiulis

E. Aleksandravičius

Dr. Darius Kuolys

Klausytojai

Violeta Rakauskaitė-Štromienė

Prisimena Mykolas Drunga

Vakaro akimirka

Dr. Darius Kuolys

Virtualaus tiltas su JAV,
pasakoja dr. Jokūbas Žiburkus

Violeta Rakauskaitė-Štromienė
padainavo savo velionio
vyro mėgstamą dainą

Buvusi A. Štromo bendradarbė
dr. Ona Danutė Dambrauskaitė

Prisimena prof. Ramūnas Katilius

Prisiminimai

Prisiminimai

Žurnalistas Gediminas
Zemlickas ir R. Katilius

Kazys Saja artimai bendravo
su A. Štromu

Pasisako prof. Irena Veisaitė

M. Drunga ir R. Katilius

Vakaro akimirka

Vakaro akimirka

Vakaro akimirka

Vakaro akimirka

Vakaro akimirka

Vakaro akimirka

Vakaro akimirka

Vakaro akimirka

 

www.vilniausmuziejai.lt

daugiau apie Venclovų namų-muziejaus renginius

© Ramūnas R. Katilius, fotografijos, 2011

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011