Antano Venclovos poezijos rinktinės "Erškėtis"
sutiktuvės Venclovų namuose-muziejuje


        2010 m. birželio 28 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko Antano Venclovos poezijos rinktinės "Erškėtis" pristatymas, diskusija su knygos rengėjais. Dalyvavo knygos sudarytojas prof. Tomas Venclova, įžangos autorė dr. Donata Mitaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas. A. Venclovos eiles skaitė aktorė Irena Jankutė. Knygą išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla. Rinkinyje 51 eilėraštis – Tomas Venclova atrinko tuos kūrinius, kurie jam pasirodė besą vertingi ir dabar, istorinei epochai pasikeitus.
        "XX amžiaus antrosios pusės lietuvių poezijoje ryškiai matomi du poetai - Antanas ir Tomas Venclovos, tėvas ir sūnus. Pirmasis yra tapęs savotiška sovietinės lietuvių poezijos ir ne tik poezijos emblema, antrasis - aštuntuoju-devintuoju dešimtmečiu žinomas disidentas, šiuo metu bene žymiausias pasaulyje lietuvių poetas, Jeilio universiteto profesorius",- rašo knygos įžangoje D. Mitaitė. Tėvo ir sūnaus gyvenimuose atsispindi sulaužytas Lietuvos likimas, netikėti posūkiai, kaip 40-tųjų vasara, kuomet A. Venclova, grįždamas iš Estijos, nustebęs perskaitė viename Rygos laikraštyje, kad yra paskirtas švietimo ministru naujojoje vyriausybėje. Taip staiga įtrauktas į sovietino gyvenimo verpetą, bandė prisitaikyti, bet kartu dėjo daug pastangų išsaugoti lietuviškas kultūrines vertybes, nemažai šioj srity pavyko padaryti ir net buvo apkaltintas, kad laikosi buržuazinių nacionalistinių pozicijų. Grėsmių debesys kaupėsi ir gal tik Stalino mirtis apsaugojo LTSR himno autorių nuo represijų. T. Venclova prisiminė, kad, užimdamas aukštus postus, tėvas stengėsi gelbėti inteligentus, ypač pažįstamus, nuo kalėjimo ar tremties. Profesorė Irena Veisaitė pastebėjo, kad dabar dažnai smerkiami žmones, kurie yra daug padarę Lietuvai, o poetas Algimantas Baltakis pasidžiaugė, kad rinktinė "Erškėtis" užpildė spragą mūsų literatūros istorijoje, nes "dabar poetas Tomas Venclova yra, o poeto Antano Venclovos jau nebėra". Vakare taip pat dalyvavo rašytojai Vacys Reimeris, Mykolas Sluckis, literatūrologas prof. Kęstutis Nastopka, filosofas Andrius Konickis, prof. Ramūnas Katilius ir kiti, kuriuos sudomino naujoji poezijos knyga.
        Poezijos rinktinę "Erškėtis" galima įsigyti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto knygynėlyje Antakalnio g. 6, Vilniuje ir kituose knygynuose.

Informaciją parengė Birutė Vagrienė
Gedimino Zemlicko, Ievos Jakimavičiūtės ir B. Vagrienės fotografijosB. Vagrienė, M. Kvietkauskas,
D. Mitaitė.
I. Jakimavičiūtės fotografija.

M. Kvietkauskas, D. Mitaitė,
T. Venclova.
G. Zemlicko fotografija.

M. Kvietkauskas, D. Mitaitė,
T. Venclova, I. Jankutė.
G. Zemlicko fotografija.

D. Mitaitė, T. Venclova.
G. Zemlicko fotografija.

D. Mitaitė, T. Venclova.
B. Vagrienės fotografija.

I. Jankutė.
G. Zemlicko fotografija.

R. Katilius, V. Reimeris, M. Sluckis,
A. Baltakis. B. Vagrienės fotografija.

D. Mitaitė.
G. Zemlicko fotografija.

Vakaro akimirka.
G. Zemlicko fotografija.

M. Sluckis, Z. Butkevičius,
J. Šlekys, A. Konickis,
I. Jakimavičiūtė, N. Mockutė.
G. Zemlicko fotografija.

Priekyje - K. Nastopka,
paskutinėje eilėje- M. Mikalajūnas,
R. Šorienė, G. Matiukaitė.
G. Zemlicko fotografija.

B. Vagrienė, M. Kvietkauskas,
D. Mitaitė, T. Venclova.
G. Zemlicko fotografija.

I. Jankutė, R. Katilius,
už jų -V. Reimeris, M. Sluckis,
A. Baltakis. G. Zemlicko fotografija.

A. Baltakis, E. Katilienė,
R. R. Katilius. G. Zemlicko fotografija.

V. Reimeris, M. Sluckis.
G. Zemlicko fotografija.

D. Mitaitė, T. Venclova.
G. Zemlicko fotografija.

A. Baltakis.
G. Zemlicko fotografija.

V. Reimeris, M. Sluckis, I. Veisaitė,
A. Baltakis. G. Zemlicko fotografija.

A. Baltakis.
G. Zemlicko fotografija.

T. Venclova.
G. Zemlicko fotografija.

I. Veisaitė.
G. Zemlicko fotografija.

I. Jankutė, R. Katilius.
G. Zemlicko fotografija.

Z. Butkevičius, M. Sluckis, V. Reimeris.
G. Zemlicko fotografija.

R. Katilius, A. Konickis.
G. Zemlicko fotografija.

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2010

į portalo titulinį..

kiti Venclovų namų-muziejaus renginiai..