Kama Ginkas studijavo Lietuvos konservatorijoje, 1967 m. baigė tuometinio Leningrado teatro, kino ir muzikos institutą, 1970–1981 m. statė spektaklius Rygos, Krasnojarsko, Leningrado teatruose, nuo 1981 m. kuria Maskvos ir užsienio teatruose, dėsto Valstybiniame A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, Didžiosios Britanijos, JAV, Norvegijos, Suomijos teatro mokyklose. Kama Ginkas yra pelnęs du apdovanojimus „Auksinė kaukė“ už spektaklį „Juodasis vienuolis“ pagal A. Čechovo apsakymą, spektaklis „Rotšildo smuikas“ 2004 m. buvo nominuotas keturiose „Auksinės kaukės“ nominacijose.
1941 metais Kaune gimęs K.Ginkas šiame mieste gyveno dešimt metų. Po to jo šeima, norėdama apsisaugoti nuo tremties, persikraustė į Vilnių. Baigęs S.Nėries mokyklą, K.Ginkas iš antro karto įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Joje aktorystės meno mokėsi viename kurse su R.Staliliūnaite. Po to studijavo režisūrą Leningrade, vedė, apsigyveno Maskvoje. Savo žmoną, garsią režisierę Henrietą Janovskają, K.Ginkas juokais vadina savo “viršininke” ir “gyvenimo vyriausiąja režisiere” - mat spektaklius kuria jos vadovaujamame Maskvos jaunojo žiūrovo teatre.
Gyvendamas Vilniuje, K. Ginkas artimai draugavo su Tomu Venclova, boliais Ramūnu ir Audroniu Katiliais. Nors likimo nublokšti dabar gyvena skirtingose šalyse, šie žymūs žmonės tebedraugaja ir dabar.