Venclovų namų-muziejaus paroda

K. Vairas-Račkauskas – vertėjas ir diplomatas

(130-sioms gimimo metinėms)


         Karolis Vairas-Račkauskas buvo unikali asmenybė – prieškarinės Lietuvos diplomatas, vertėjas, rašytojas, žurnalistas, Kauno bibliotekos direktoriaus pavaduotojas, P. Cvirkos muziejaus direktorius. Jo spalvingoje biografijoje yra buvę ir finansinės veiklos, pažymėtos nesėkmėmis, įvykusiomis gal būt daugiau dėl tam tikrų aplinkybių, o ne blogų ketinimų ir tik patvirtinačiomis jo asmenybės įvairiabriauniškumą.
       Šioje parodoje atsispindi keletas Karolio Vairo-Račkausko gyvenimo akimirkų, užfiksuotų nuotraukose, kurios saugomos Venclovų namų-muziejaus fonduose. 1907 m. Karolis Vairas- Račkauskas išvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas, kur praleido apie 16 metų. Tai buvo ypatingai produktyvus laikotarpis literatūros srityje. Vertimai, poezija bei mėnesinio mokslo ir literatūros žurnalo „Laisvoji mintis“ redagavimas. Visa tai yra labai svarbus palikimas išeivijos kultūros baruose. Dabar, mūsų dienomis, visa ši kūryba atspindi praėjusio laikmečio dvasią ir gyvenimo realijas. Tai tarsi savotiška dokumentacija, leidžianti palyginti kultūrinio, politinio ir visuomeninio gyvenimo praeitį su šiandiena. Negausiame Venclovų namų-muziejaus Karolio Vairo-Račkausko fonde yra išlikusi nuotrauka su poetu Antanu Rimvydžiu, žymiu Nepriklausomos Lietuvos žurnalistu bei poetu.
    Antanas Rimvydis 1924–1928 m. buvo žurnalo „Keturi vėjai“ redaktorius. 1927–1928 m. leidinio Mūsų dienos“ sekretorius, reporteris ir redaktorius, nuo 1930 m. dirbo laikraščio „Ūkininko patarėjas“ redakcijoje. 1934 m. įsteigė laikraštį „Literatūros naujienos“ ir iki 1936 m. buvo jo leidėjas ir redaktorius. Besibaigiant karui, 1944 m., Antanas Rimvydis pasitraukė į Vokietiją, kur jau po karo buvo Lietuvos rašytojų tremtinių draugijos ir Lietuvių žurnalistų sąjungos narys, 1948–1949 m. Augsburge dirbo savaitraščio „Žiburiai“ redakcijoje, o 1950 m. išvyko į JAV.
    Grįžęs iš JAV, Karolis Vairas-Račkauskas gavo Lietuvos atstovybės prekybos konsulo pareigas Londone. Ten sutiko savo pirmąją žmoną Idą Harris, su kuria susituokė 1926 m. liepos 2 d. Londone.
    1929-1932 m. Karolis Vairas-Račkauskas ėjo Lietuvos konsulo Pietų Afrikoje pareigas. Šis laikotarpis nebuvo tik diplomatijai skirtas. Jį taip pat lydėjo intensyvi vertimo veikla. Vertė  H.G. Velso Voltero, Bairono, Dreizerio, Kronino, Kuperio kūrybą.
    Šiuo metu dalis literatūrinio K. Vairo-Račkausko palikimo saugoma Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kuriai ir dėkojame praturtinus jubiliejinį renginį paroda.  

    Daugiau apie Karolį Vairą-Račkauską, bibliografija..

Parengė vyr. fondų saugotoja Laima Žukauskaitė ___________________________________________________________________________________________________________________


Karolis Vairas-Račkauskas 1921 m. gruodžio 29 d. Niujorkas (Venclovų namų-muziejaus rinkinys)


Karolis Vairas-Račkauskas su Ida Harris sutuoktuvių metu 1926 m. liepos 2 d. Londonas (Venclovų namų-muziejaus rinkinys)


Karolis Vairas Račkauskas su Avee San Pietų Afrikos sekretoriumi (Venclovų namų-muziejaus rinkinys)


Lietuvos atstovybės konsulatas Pietų Afrikoje (Venclovų namų-muziejaus rinkinys)


Pietų Afrikos kraštovaizdis (Venclovų namų-muziejaus rinkinys)


K. Vairas-Račkauskas (dešinėje) su poetu, publicistu Antanu Rimvydžiu prie „Lituanikos“ durų. 1935 m. (Venclovų namų-muziejaus rinkinys)


1935 m. R. Skipičio išleistuvės. 1935 m. kovo 20 d. Viešbutis „Lietuva“, Kaunas (Venclovų namų-muziejaus rinkinys)


K. Vairas-Račkauskas su Nina Zikariene (Venclovų namų-muziejaus rinkinys)


Iš kairės: Eliza Venclovienė, Karolis Vairas-Račkauskas, Tomas Venclova ir Nina Zikarienė (Venclovų namų-muziejaus rinkinys).


Karolis Vairas-Račkauskas prie darbo stalo. 1957 m. gegužės 7 d. (Venclovų namų-muziejaus rinkinys)

Karolio Vairo-Račkausko parašyta knyga „Politiškoji ekonomija“ pagal J. B. Marchlevskį (Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų)

Karolio Vairo-Račkausko parašyta knyga „Darbininkai ir jų ateitis” (Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų)


Karolio Vairo-Račkausko parašyta knyga „Rosijos caras” (Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų)


Karolio Vairo-Račkausko poezijos knyga „Eilėmis ir proza” (Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų)


Karolio Vairo-Račkausko versta Rabindranato Tagorės knyga „Gitanžali” (Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų)


Karolio Vairo-Račkausko verstos Ezopo pasakos (Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų)


Karolio Vairo-Račkausko išversta Byron’o poemos“Manfredas“ ir „Sardanapalas” (Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų)


Karolio Vairo-Račkausko redaguotas laikraštis „Laisvoji mintis” (Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų)

Karolio Vairo-Račkausko eilėmis parašyta daina (Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų)


Prie P. Cvirkos muziejaus, 1950 m. Iš kairės A. Venclova, M. Cvirkienė, K. Vairas – Račkauskas, N. Tichonovas (Venclovų namų-muziejaus rinkinys)

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2012

į portalo titulinį..

Venclovų namų-muziejaus renginiai..