„Laiko pameistrys“ (Lietuvos rašytojų sąjungos fondas, 2010) – knyga, skirta Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo 100-osioms gimimo metinėms. Nors poetas rašė vien lenkiškai, bet daug vietos savo kūryboje skyrė Lietuvai, kurią jis vadino savo tėvyne, čia prabėgo jo vaikystė ir jaunystė. Cz. Miłoszas yra tolimas prancūziškai rašiusio lietuvių poeto ir diplomato Oskaro Milašiaus (1877 05 28–1939 03 02), gimusio Čerėjoje (Baltarusija) giminaitis, savo jaunystės metais yra su juo bendravęs, rašęs apie jų ne tik giminystės, bet ir dvasines sąsajas. Czesławas vadino save Oskaro pameistriu ir tęsė jo pradėtus darbus: nepaisydamas laiko diktuojamų aplinkybių, tikėdamas esąs paskutinysis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilietis, atkakliai tiesė meninio žodžio tiltus tarp tautų, kultūrų, valstybių. Ar aktualios ir šiandien Cz. Miłoszo visą gyvenimą puoselėtos idėjos, šioje knygoje svarsto aštuoniolika autorių iš buvusios Didžiosios Kunigaikštystės šalių: Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos. Tai esė rinkinys, prabylantis į skaitytoją trimis kalbomis, kuriame savo nuomonę apie Nobelio premijos laureato gyvenimą ir kūrybą bei jo sąsajas su O. Milašiumi pateikė po šešis autorius iš kiekvienos šalies. Čia rasime ir asmeninės Cz. Miłoszo sekretorės Agnieszkos Kosińskos ir jo bičiulio poeto Tomo Venclovos, prof. Viktorijos Daujotytės Pakerienės, menotyrininko Siarhejaus Chareuskio ir daugelio kitų pamąstymus. Visiems jiems artima poeto kūryba ir nesvetima LDK idėja. Leidinį puošia Algimanto Aleksandravičiaus nuotraukos iš ciklo „LDK atspindžiai“.

Lietuviai autoriai šioje knygoje: E. Ališanka, V. Daujotytė-Pakerienė, B. Jonuškaitė, V. Martinkus, J. Melnikas, T. Venclova.

Knygą maketavo dailininkė Jūratė Juozėnienė.