Pristatant esė rinkinį "Laiko pameistrys"
surengta diskusija „Paskutinis LDK pilietis Česlovas Milošas ir šiandiena“
Venclovų namuose-muziejuje

Pasitikdami lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbomis išleistą esė rinkinį „Laiko pameistrys“ (Lietuvos Rašytojų sąjungos fondas, 2010) kovo 17 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) surengėme literatų ir istorikų diskusiją „Paskutinis LDK pilietis Česlovas Milošas ir šiandiena“. Dalyvavo prof. Alfredas Bumblauskas, knygos idėjos autorė ir sudarytoja rašytoja Birutė Jonuškaitė, vienas iš esė autorių prof. Vytautas Martinkus. Moderavo Birutė Vagrienė. Ką teigia mums šiandien Česlavo Milošo, Oskaro Milašiaus, Ježy Giedroico gyvenimai ir pilietinės pozicijos - tai klausimai, kuriems neliko abejinga į vakarą gausiai susirinkusi publika. Reportažą apie renginį transliavo "Laisvės" radijo Baltarusių tarnyba, leidinys ir diskusija buvo pristatyti "Laisvės" radijo baltarusiškame tinklapyje.
Tai muziejaus vykdomas tęstinio projekto „Tolerancijos sala“ renginys, skirtas Česlovo Milošo 100-čiui paminėti.

Ramūno R. Katiliaus fotografijosB. Vagrienė, B. Jonuškaitė,
A. Bumblauskas, V. Martinkus

Vakaro svečiai

Renginio akimirka

Pristatoma knyga
,,Laiko pameistrys"

Renginio akimirka

Diskutuoja Irena Balčiūnienė

Birutė Jonuškaitė

Alfredas Bumblauskas

Vytautas Martinkus

Jūratė Juozienėnė,
knygos dailininkė

Knygos leidėjas
Vilius Gužauskis,
leidykla „Homo libera“

Klausimai iš salės:
Dainius Juozėnas

Rimantas Stankevičius,
dr. Jelena Konickaja (VU),
viešnia iš Prahos Tatjana Poklad

Prof. Ramūnas Katilius ir
Elė Katilienė

R. Katilius ir B. Vagrienė

"Laisvės" radijo Baltarusių
tarnybos žurnalistei Tatjanai
Poklad interviu duoda
dr. Pavel Lavrinec (VU)

Muziejaus darbuotoja
Laima Žukauskaitė
ir dr. Jelena Konickaja (VU)

A. Bumblauskas, V. Martinkus,
G, Zemlickas

E. Katilienė, J. Konickaja ir
T. Poklad

Tatjana Poklad (RFE/RL
Belarus Service, pr. "Belarusians
abroad") ir R. Katilius

A. Bumblauskas ir R. Katilius

Vytautas Dumbauskas ir
žurnalistas Gediminas Zemlickas

Perkusininkas Arkadijus
Gotesmanas ir R. Katilius

A. Bumblauskas
užrašo
muziejui savo knygą

Renginio akimirka

www.vilniausmuziejai.lt

daugiau apie Venclovų namų-muziejaus renginius

© Ramūnas R. Katilius, fotografijos, 2011

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011