Marijai Cvirkienei -100

Parodą parengė Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namai-muziejus

 

       Marija Cvirkienė priklauso ketvirtojo dešimtmečio Lietuvos dailininkų kartai, formavusių lietuviškosios dailės mokyklą. Priklausydama dailininkams, plėtojusiems impresionistinį tapymo būdą, šioje kryptyje surado savitą kelią. Jos natiurmortai, peizažai, portretai puikiai įsiliejo į spalvingą mūsų dailės kontekstą.
       Marija Cvirkienė gimė 1912 m. spalio 28 d.  Bolgrade (Ukraina), kur tuo metu mokytojavo jos tėvas, klasikinių kalbų žinovas M. Račkauskas. 1921 m. visa šeima persikėlė į Lietuvą ir apsigyveno Pnevėžyje, kur jos tėvas, Melchioras Račkauskas dėstė mokytojų seminarijoje. Marija lankė mergaičių gimnaziją. 1927 m. Račkauskų šeima apsigyveno Kaune, Aukštojoje Fredoje. 1930 m. Marija baigė „Aušros” mergaičių gimnaziją ir tais pačiais metais įstojo į Kauno meno mokyklą. Dailės subtilybių ji sėmėsi iš Lietuvos dailės mohikanų kaip Petras Kalpokas, Adomas Galdikas. Adomas Galdikas ypač traukė Marijos Cvirkienės žvilgsnį dėl jo tapymo manieros. Pertras Kalpokas būsimą dailininkę pradėjo mokyti jau antrame kurse, nors specialybės dalykų paprastai buvo mokoma tik praėjus bendrą ketverių metų dėstymo kursą. Padidėjęs užsiėmimų krūvis – tik piešimui per savaitę skiriama dvylika valandų – reikalavo nemažų pastangų. Po intensyvių studijų 1935  m. dailininkė pradeda dalyvauti parodose. Marijos Cvirkienės kūrybinei brandai didelę reikšmę turėjo praleisti metai užsienyje. Kartu su savo vyru rašytoju P. Cvirka 1937 m. keliavo po Vakarų Europą. Aplankė Berlyną, Drezdeną, Miuncheną, kiek ilgiau gyveno Paryžiuje, kur tuo metu gyveno nemaža dalis Lietuvos inteligentijos. Po Paryžiaus vyksta į Italiją. Lankydamasi Florencijoje susipažino su P. Gogeno, V. van Gogo ir O. Renuaro darbais. Nors pastarojo dailininko kūryba ypatingai žavėjo Mariją, tačiau jos kūryboje vis tik dominuojančio vaidmens neatliko. Grįžusi į Lietuvą vėl pasineria į kūrybą. Iki Antrojo Pasaulinio menininkė sukūrė nemažai peizažų, iš kurių ryškiausiu meno kritikai laiko „Pavasarį prie Nemuno” (1938). Nemažai kuria portretų, kuriuose tapydama moteris, dailininkė siekia visų pirma atskleisti nuotaiką, būseną, nekoncentruojant dėmesio į psichologinę charakteristiką.
1938—1940 m. Marija Cvirkienė priklausė Lietuvos moterų dailininkių draugijai, taip pat buvo Lietuvos dailininkų sąjungos (nuo 1939 m. individualistų sekcijos) narė. 1940 m. dalyvavo „Dairos" (dailininkų realistų-aktyvistų) grupės veikloje. Karo metu su P. Cvirka pasitraukė į Alma Atą, gyveno Maskvoje. Karo metu dailininkė netapė. Vėl teptuko ėmėsi tik 1945 m., grįžusi į Lietuvą, į Vilnių.  Nuo 1946 m.— LTSR dailininkų sąjungos narė. Nors tapė daug, tačiau pirmąją personalinę parodą surengė tik 1964 m. Dalyvavo parodose ir užsienyje (Vengrijoje, Italijoje, Čekoslovakijoje). 1965 m. M. Cvirkienei suteiktas LTSR nusipelniusios meno veikėjos, 1972 m.— LTSR liaudies dailininkės vardas,  2000 m. buvo apdovanota 5 laipsnio Gedimino ordinu.
     Marija Cvirkienė mirė 2004 metų birželio 23 dieną Vilniuje. Palaidota Rasų kapinėse.Račkauskų šeimos nuotrauka. Elena, Vytautas, Juozapas, Marija, Karolis, Eliza, stovi- Melchioras (iš Venclovų namų-muziejaus fondų)

Elena Račkauskienė su vaikais: Eliza, Vytautu ir Marija (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

1937 m. vasarą ties Šventos Širdies bažnyčia Paryžiuje. Iš kairės: Salomėja Nėris, jos vyras Bernardas Bučas ir Marija Cvirkienė (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Marija Cvirkienė tik ką grįžusi iš Alma-Atos su Tomu Venclova (kairėje) ir sūnumi Andriumi.

Su sūnumi Andriumi (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Elena Račkauskienė su anūkėle Elenute ant rankų ir jos mamyte Marija Cvirkiene (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Marija Cvirkienė, Antanas Venclova ir Mykolas Sluckis Indijoje 1956 m. (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

1966 m. Palanga. Iš kairės - tapytojas B. Uogintas, iš dešinės – V. Vizgirda (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Iš kairės: M. Cvirkienė, V. Juškienė, A.Venclova, A. Žmuidzinavičius, K.Vairas-Račkauskas, E. Cvirkaitė (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Marija Cvirkienė su grafiku Arūnu Tarabilda (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Iš kairės: Karolis Vairas-Račkauskas, Marija Cvirkienė, dailininkė Narkevičienė ir Antanas Venclova (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Marija Cvirkienė su sūnumi Andrium ir dukrele Elenute ir dėde Karoliu Vairu-Račkausku (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

M. Račkauskas su dukromis Marija (kairėj) ir Eliza (iš Venclovų namų-muziejaus fondų)

Marija Cvirkienė su tėvu prof. Melchioru Račkausku. (iš Venclovų namų-muziejaus fondų)

Trys dailininkės. Iš kairės: Domicelė Tarabildienė, Pūkienė, Konstancija Petrikaitė- Tulienė, M. Cvirkienė (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Su sūnėnu prof. Tomu Venclova (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

M. Cvirkienė (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Poilsio akimirką... (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Marija Cvirkienė su Petru Cvirka (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Žydinčiame sode...Marija Cvirkienė ir Petras Cvirka (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Marija Cvirkienė su rašytojo motina Elena Cvirkiene Klangiuose (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Marija Cvirkienė ir Petras Cvirka Vanagupėje 1935 m. (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Paplūdimyje...(iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

Marija Cvirkienė Korsikos saloje (iš Cvirkų šeimos asmeninio archyvo)

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2012

į portalo titulinį..

Venclovų namų-muziejaus renginiai..