Vakaras Venclovų namuose-muziejuje
ČESLOVO MILOŠO LIETUVIŠKIEJI RYŠIAI

2011 m. sausio 21 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko vakaras “Č. Milošo lietuviškieji ryšiai”. Dalyvavo Jeilio (JAV) universiteto profesorius dr. Tomas Venclova ir dr. Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius. Gausiai susirinkusių svečių tarpe matėme profesorius Ireną Veisaitę, Kęstutį Nastopką, T. Venclovos artimus draugus Praną Morkų ir Zenoną Butkevičių, žurnalistus, mokslininkus, menininkus, leidyklų darbuotojus.

Tai muziejaus vykdomo tęstinio projekto “Tolerancijos sala” renginys, skirtas Č. Milošo 100-čiui paminėti.

Plačiau apie vakarą - žiniatinklyje bernardinai.lt Ievos Vaitkevičiūtės straipsnis Česlovo Milošo 100-ųjų gimimo metinių proga – svarstymai apie rašytojo lietuviškuosius ryšius

Dr. Pavelo Lavrinec filmuotos vakaro akimirkos:

  

Informaciją parengė Birutė Vagrienė
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė

VAKARO AKIMIRKOS
Fotografas Ramūnas R. Katilius


"Mokslo Lietuvos" vyr. redaktorius
Gediminas Zemlickas ir prof.
Tomas Venclova Antano
Venclovos darbo kabinete


Tomas Venclova prie
savo knygų muziejuje


Paskutiniai pasitarimai prieš
renginį: Tomas Venclova,
Birutė Vagrienė,
Mindaugas Kvietkauskas

Mindaugas Kvietkauskas ir
Tomas Venclova


Vyksta renginys:
Birutė Vagrienė,
Mindaugas Kvietkauskas ir
Tomas Venclova

Tomas Venclova skaito savo
draugo Česlovo Milošo eiles

Mindaugas Kvietkauskas


Gausiai susirinkusi publika


Dr. Pavel Lavrinec (VU) ir LRT
žurnalistė Nina Mackievič

Klausytojai. Priekyje Prof. Irena
Veisaitė, Vilniaus memorialinių
muziejų direkcijos tarybos narė


Pasisako Zenonas Butkevičius

Tomas Venclova skaito
ištraukas iš savo dienoraščio

Žurnalistas Gediminas Zemlickas


Replikuoja Irena Veisaitė


Architektas Gintautas Pamerneckis
ir Mindaugas Kvietkauskas
po renginio


Tomą Venclovą kalbina
Gražina Kadžiulytė


Vilniaus memorialinių muziejų
direkcijos tarybos narys prof.
Kęstutis Nastopka


Vakaro akimirka

Diskutuoja G. Zemlickas,
Ramunė Šorienė, Vilniaus
memorialinių muziejų direkcijos
V. Mykolaičio-Putino muziejaus
vadovė ir filosofas dr. Andrius
Konickis, "Naujosios Romuvos"
vyr. redaktorius


M. Kvietkauskas ir
G. Zemlickas


Režisierius ir operatorius
Vytautas Damaševičius
kalbina T. Venclovą


Draugai nuo vaikystės laikų
P. Lavrinec ir A. Konickis


Vakaro akimirka

Jaunystės laikų draugai
Z. Butkevičius, Pr. Morkus ir
T. Venclova


Nesinori eiti namo:
Z. Butkevičius ir
Pr. Morkus


Pranas Morkus

Rašytoja Birutė Jonuškaitė,
Rašytojų sąjungos
pirminko pavaduotoja


Atsisveikina Irena Veisaitė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

© Ramūnas R. Katilius, fotografijos, 2011

į portalo titulinį

daugiau apie Venclovų namų muziejaus renginius

apie projektą "Tolerancijos sala"