In memoriam

RAMŪNAS KATILIUS
(1935.10.15 -2014.10.06)

 

2014 m. spalio 6 d., nesulaukęs 79-tojo gimtadienio, mirė profesorius, habilituotas mokslų daktaras Ramūnas Katilius,
žymus fizikos teoretikas, vienas šiuolaikinės kinetinės fliuktuacijų teorijos kūrėjų.

Ramūnas buvo ne tik iškilus fizikas. Lietuva neteko ir filologo, aktyvaus visuomenės veikėjo.
Ramūnas Katilius gimė Kaune. Jo tėvas buvo gimnazijos mokytojas, vėliau - Pedagoginio instituto dėstytojas. Motina – Sorbonos licenciatė, vėliau irgi tapo Pedagoginio instituto docente. Namuose  tvyrojo pažinimo, kultūros bei laisvės dvasia, o ir mokykloje dauguma dėsčiusių pedagogų buvo iškilios  asmenybės. 1954 m. Ramūnas baigė mokyklą aukso medaliu. Turėjo daug galimybių rinktis. Pats Ramūnas pasakojo: „humanitarinius mokslus atmečiau, nes man jie  atrodė marksizmo ir tiesiog valdžios tarnai. Laimėdavau matematikų olimpiadas, bet jaučiau, kad matematika man per abstrakti, kad ten reikia visiškai specifinio talento. Liko fizika – teorinė fizika. Kitomis sąlygomis, įmanoma, būčiau pasukęs kitur – tarkim, į jurisprudenciją. Bet dėl savo pasirinkimo nesigailiu – jis man gyvenime užtikrino pakankamai nepriklausomą padėtį.“
1959 m. Ramūnas baigė Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą.  Savo mokslinę karjerą pradėjo Lietuvoje – iki
1966 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute. 1966 m. Jis išvyko į tuometinį Leningradą (Petrapilis) tęsti mokslinio darbo.  1969 m. apgina fizikos ir matematikos mokslų kandidato, o 1986 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaro disertaciją. 
1988 m. Ramūnas grįžo į Lietuvą. Nuo 1988 m. dirbo Puslaidininkių fizikos institute, o nuo 1995 m. iki 2013 m Fliuktuacinių reiškinių laboratorijoje.
Jis – daugelio mokslo straipsnių ir trijų monografijų autorius. Skaitė paskaitas Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose, nuo 1993 m. – VDU profesorius. Jo darbai plačiai žinomi ir už Lietuvos ribų. Ramūnas Katilius dalyvavo ir susilaukė pripažinimo ne vienoje tarptautinėje konferencijoje.
Grįžęs į Lietuvą Ramūnas aktyviai įsijungė į atgimstančios Lietuvos visuomeninį gyvenimą. Kartu su bendraminčiais prof. Česlovu Kudaba, prof. Irena Veisaite, prof. Kęstučiu Nastopka, dr. Natalija Kasatkina ir kitais įsteigė Atviros Lietuvos fondą, o 1990-2000 m. buvo aktyvus fondo valdybos narys.  Jis visada pasižymėjo savo plačia  erudicija, nepaprasta tolerancija ir įgimta inteligencija. 
Gausi namų biblioteka, bičiulystė su Tomu Venclova ir jo namų bibliotekos lobiai lėmė Ramūno domėjimąsi literatūra, turbūt ir jo bičiulystę su poetu Josifu Brodskiu. 1966 m. pirmą kartą Josifas Brodskis viešėjo Lietuvoje. Jaukūs Katilių namai Liejyklos gatvėje tapo ramybės uostu apdaužytam Josifo gyvenimo laivui. Vienas iškiliausių Josifo Brodskio tyrinėtojų Denisas Achapkinas yra sakęs: Brodskis mylėjo Vilnių ir jo baroką, bet tiek Vilnių, tiek jo baroką jis atrado draugų dėka, kurių vienas buvo Ramūnas Katilius. Kažin ar pasaulinė poezija turėtų „Lietuvišką divertismentą“, jeigu Josifo gyvenime nebūtų bičiulystės su Ramūnu. Artima draugystė tęsėsi ir Ramūnui persikėlus į Leningradą – iki Josifo emigracijos 1972 metais, taip pat ir jam išvykus..
Po Josifo Brodskio mirties Ramūnas Katilius kiek galėdamas stengėsi įamžinti bičiulio atminimą Lietuvoje. Jo ir jų draugo Prano Morkaus pastangomis atidengta atminimo lenta prie namo Liejyklos gatvėje, 2010 m. buvo surengta tarptautinė konferencija, skirta Josifo Brodskio gimimo 70-mečiui, parengta atsiminimų knyga „Josifo Brodskio ryšiai su Lietuva“ (2013), kurioje išspausdinti ir jo paties platūs atsiminimai. Parašyta daug straipsnių, duota interviu, suorganizuota susitikimų.
Savo atsiminimus apie Josifą Brodskį Ramūnas pradėjo Seamus Heaney žodžiais: „Kalbėjimas apie jį būtuoju laiku tolygus akibrokštui pačiai gramatikai.“
Nuo šiandien mes apie Ramūną jau taip pat kalbėsime būtuoju laiku, tačiau kiek daug dar turime apie jį pasakyti.

Prof. Tomas Venclova
Pranas Morkus
Prof. Irena Veisaitė
Prof. Arvydas Matulionis
Prof. Kęstutis Nastopka
Dr. Darius Kuolys
Birutė Vagrienė
Nina Mackevič
Rasa Rimickaitė
Diana Vilytė

 


„Mes turime ką prisiminti...“

Nuo 2010 m. Ramūnas Katilius buvo Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos tarybos nariu


2005 m. rugpjūčio 18 d.
Venclovų namų-muziejaus
svetainėje Vilniuje įvyko
vakaras-susitikimas "Lietuviškas
divertismentas"
.  Buvo pristatyta
paroda " Josifas Brodskis.
Piešiniai ir fotografijos" iš
Ramūno ir Elės Katilių asmeninio
archyvo. Fotografijoje akimirka
po renginio: Lidija Šimkutė,
Ramūnas Katilius, Birutė
Vagrienė, Marcelijus Martinaitis.
Dalios Mikutytės fotografija.


Vilniaus memorialinių muziejų
direkcijos Venclovų namuose
-muziejuje 2006 m. liepos
10 d. vykusio vakaro
“1966-2006. Prisimenant
pirmąjį Josifo Brodskio
apsilankymą Vilniuje” akimirkos.
Fotografas Gediminas Zemlickas.Elė Katilienė, Tomas Venclova
ir Ramūnas Katilius 2006 m.
liepos 10 d. vakare .
Gedimino Zemlicko fotografija.


2008 m. liepos 23 d. Venclovų
namuose-muziejuje buvo
pristatyta knyga "Sankirtos.
Studies in Russian and Eastern
European Literature, Society
and Culture. In Honor
of Tomas Venclova".
Vakaro pranešėjai Yakov
Klots ir Ramūnas Katilius.
G. Zemlicko fotografija.


Ramūnas Katilius dalinasi
prisiminimais 2008 m.
liepos 23 d. vakare.
G. Zemlicko fotografija.

Su mokyklos draugais Tomo
Venclovos 70-mečio paminėjimo
vakare 2008 m. rugsėjį.
Audronio Žygavičiaus fotografija.


2008 m. lapkričio 5 d. Venclovų
namuose-muziejuje vyko
susitikimas su poeto Josifo
Brodskio kūrybos tyrinėtoju
Sankt-Peterburgo valstybinio
universiteto Filologijos katedros
docentu Denisu Achapkinu.
Svečią kalbino Josifo Brodskio
draugas profesorius Ramūnas
Katilius. G. Zemlicko fotografija.


Venclovų namų-muziejaus
projekto "Tolerancijos sala"
vakare-susitikime su Tomu
Venclova 2009.06.25.
Prof. Irena Veisaitė ir
prof. Ramūnas Katilius.
J. Jakimavičiaus fotografija.


2010 m. gegužės 31 d. - birželio
3 d. Vilniuje surengėme
Tarptautinę
literatūrinę-memorialinę
konferenciją, skirtą Nobelio
premijos laureato poeto Josifo
Brodskio (1940-1996) 70-sioms
gimimo metinėms paminėti.
Ramūnas Katilius – vienas iš
keturių konferencijos rengėjų,
moderatorius, pranešėjas,
konferencijos „siela“.
G. Zemlicko fotografija.Literatūros tyrinėtojas prof. dr.
Bengt Jangfeldt (Švedija) ir
Ramūnas Katilius J. Brodskio
konferencijos memorialistikos
dieną Venclovų namuose
-muziejuje. G. Zemlicko
fotografija.

Antano Venclovos poezijos
rinktinės "Erškėtis" sutiktuvės
Venclovų namuose-muziejuje
2010 m. birželio 28 d..
R. Katilius ir A. Konickis.
G. Zemlicko fotografija.


2011 m. kovo 17 d. pristatant esė
rinkinį "Laiko pameistrys"
Venclovų namuose-muziejuje
buvo surengta diskusija
„Paskutinis LDK pilietis
Česlovas Milošas ir šiandiena“.
Ramūnas ir Elė Katiliai –
diskusijos dalyviai. . Ramūno
R. Katiliaus fotografija.


2011 m. balandžio 14 d.
Vilniaus memorialinių muziejų
direkcijos Venclovų namuose
-muziejuje vyko teisininko,
politikos analitiko ir mąstytojo
Aleksandro Štromo 80-čiui
skirtas vakaras „A. Štromas ir
Č. Milošas: XX a. politinės ir
moralinės sąmonės labirintuose“.
 Prisiminimais dalinasi R. Katilius.
Ramūno R. Katiliaus fotografija.


Žurnalistas Gediminas Zemlickas
ir Ramūnas Katilius, 2011 m.
balandžio 14 d. vakare.
 Ramūno R. Katiliaus fotografija.2013 m. vasario 25 d.
Venclovų namuose-muziejuje
surengėme knygos Josifo
Brodskio ryšiai su Lietuva

sutiktuves. Knygos sudarytoją
Ramūną Katilių širdingai
sveikino jo bičiuliai.
Tai buvo paskutinis Ramūno
apsilankymas muziejuje...

 

Parengė Birutė Vagrienė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

© Venclovų namai-muziejus, fotografijos

į portalo titulinį..

 

Requiescat in pace, Ramūnas Katilius, 1935-2014 .
Cynthia Haven, Stanford University
http://bookhaven.stanford.edu/2014/10/requiescat-in-pace-ramunas-katilius-1935-2014/

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-07-mire-fizikas-ramunas-katilius/122755