Profesoriaus Tomo Venclovos 70-metis
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje


2007 m. rugsėjo 11 d. poetui, publicistui, visuomenės veikėjui Tomui Venclovai sukako 70 metų. Šis jubiliejus buvo paminėtas rugsėjo 23 d. Venclovų namuose-muziejuje. Buvo pristatyta fotoparoda Profesoriui Tomui Venclovai -70, koncertavo senosios muzikos ansamblis Affectus (fleita - Vytenis Giknius, išilginė fleita - Ieva Baublytė, violončelė - Roma Jaraminaitė, klavesinas - Vaiva Eidukaitytė-Storastienė), aktorė Dalia Michelevičiūtė skaitė Tomo Venclovos poeziją, profesorius Kęstutis Nastopka paskaitė pagrindinį vakaro pranešimą. Tomas Venclova sulaukė gausių sveikinimų iš privačių asmenų bei kultūros įstaigų.

Rugsėjo 24 d. Nacionalinėjė Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko spaudos konferencija, dalyvaujant Tomui Venclovai, ir poeto susitikimas su visuomene. Buvo pristatyta Tomo Venclovos knygų paroda, kurią surengti padėjo Venclovų namai-muziejus. Daugiau apie rengini bibliotekoje..

Kviečiame žiūrėti Audroniaus Žygavičiaus fotografijas iš vakaro Venclovų namuose-muziejuje, skirto Tomo Venclovos jubiliejui paminėti rugsėjo 23 d.

Taip pat kviečiame aplankyti virtualią parodą „Profesoriui Tomui Venclovai -70“ ir susipažinti su nauja medžiaga apie Tomą Venclovą Venclovų namų-muziejaus interneto svetainėje.

Parodos sudarytoja Birutė Vagrienė
Fotgrafijos iš muziejaus archyvoTomas Venclova, Rimantas
Šilinis ,Viktoras Petkus,
Bronys Savukynas


Raimondas Paknys,
Ramūnas ir Elė Katiliai
Audra Kairienė, Arūnas
Baltėnas

Bronys Savukynas, Kęstutis
Nastopka, Birutė Vagrienė,
toliau: Ramutis Karmalavičius,
Donata Mitaitė, Jonas
Jakimavičius


Valentinas Sventickas
ir Tomas Venclova

Tomas Venclova


Pranas Morkus,
Vytautas Toleikis,
Alfredas Bumblauskas,
Tomas Venclova


Audronis Katilius su
žmona ir Tomas Venclova

Tomas Venclova

Tomas Venclova

Česlovas Juršėnas ir
Tomas Venclova

Tatjana ir Tomas Venclovos

Tatjana ir Tomas Venclovos
ir Justas Paleckis su žmona
Laima

Tatjana Venclova, Tomas
Venclova, Aidas Marčėnas

Alfredas Bumblauskas,
Pranas Morkus, Vytautas
Toleikis, Birutė Vagrienė,
Tomas Venclova

Pranas Morkus,
Birutė Vagrienė,
Tomas Venclova

Raimondas Paknys, Česlovas
Juršėnas, Lidija Šimkutė


Violeta Štromienė, toliau:
Justas Paleckis, Valentinas
Sventickas, Viktoras Petkus

Tatjana Venclova, Romas
Misiūnas,Tomas Venclova


Tomas Venclova


Tomas Venclova

Dr. Ilya D. Levin
ir Tomas Venclova

Tomas Venclova

Vakaro svečiai. Priekyje
Klemen Pisk, Raimondas
Paknys, Česlovas Juršėnas,
Lidija Šimkutė, Aidas
Marčėnas


Renginio pradžios
belaukiant...

Pagrindinio pranešimo
autorius prof. Kęstutis
Nastopka ir Tomas Venclova

Tomas Venclova

Vakaro svečiai. Priekyje
Justas ir Laima Paleckiai

Tomas Venclova

Laikinai einanti direktorės
pareigas Birutė Vagrienė
Vilniaus memorialinių muziejų
direkcijos vardu sveikina
Tomą Venclovą

Kęstutis Nastopka, Tomas
Venclova ir senosios
muzikos ansamblis
"Affectus"


Tomo Venclovos
poeziją skaito aktorė
Dalia Michelevičiūtė

Filmuoja Algirdas Tarvydas

Donata Mitaitė,
Ramutis Karmalavičius

LLTI darbuotojų sveikinimas


Birutė Vagrienė, Kęstutis
Nastopka, Tomas Venclova

Aidas Marčėnas

Seimo pirmininko
pirmasis pavaduotojas

Česlovas Juršėnas sveikina
Tomą Venclovą

Vilniaus m. savivaldybės
Kultūros skyriaus vedėjas
Edmundas Žalpys sveikina
Tomą Venclovą

Dr. Ilya D. Levin (JAV
ambasada) sveikina
Tomą Venclovą

Tomas Venclova

Eseistas, vertėjas, Seinų
centro „Menų, kultūrų,
tautų paribys“ direktorius
Krzysztof Czyżewski
sveikina Tomą Venclovą,
verčia prof. Irena Veisaitė

Lietuvos Helsinkio grupės
narys steigėjas Viktoras
Petkus sveikina
Tomą Venclovą


Knygos apie T. Venclovą
autorė dr. Donata Mitaitė ir
dr. Ramutis Karmalavičius
LLTI vardu
sveikina Tomą Venclovą


Tomas Venclova ir
Ramutis Karmalavičius

Australijos poetė Lidija
Šimkutė sveikina
Tomą Venclovą

Lidija Šimkutė skaito
savo poeziją

Audra Kairienė, Arūnas
Baltėnas, Raimondas Paknys
redakcijos vardu
sveikina Tomą Venclovą

Poetas, daininkas,
T. Venclovos poezijos
vertėjas į slovėnų kalbą
Klemen Pisk (Slovėnija)
sveikina Tomą Venclovą


Dainuoja Klemen Pisk

Klemen Pisk dovanoja
Tomui Venclovai
savo dainų CD

Tomas Čepaitis Užupio
respublikos vardu sveikina
Tomą Venclovą

Tomas Venclova skaito
savo poeziją

Vakaro akimirka


Tomas Venclova ir Aidas
Marčėnas

Tomas Venclova, Irena
Veisaitė, Violeta Štromienė

Dr. Ilya D. Levin ir
Lidija Šimkutė

Tomas Venclova, Tatjana
Venclova, Algirdas Tarvydas

Edmundas Žalpys žiūri
parodą "Profesoriui
Tomui Venclovai- 70"


Viktoras Petkus ir
Česlovas Juršėnas

Buvę bendramoksliai:
Tomas Venclova, Ramūnas
Katilius, Rimantas
Šilinis, Jonas Sidaravičius

Fotografas
Jonas Jakimavičius

Tomas Venclova ir
Dalia Michelevičiūtė

Tomas Venclova, Violeta
Štromienė ir dr. Ilya D. Levin


Česlovas Juršėnas ir
Justas Paleckis


Viktoras Petkus ir
Justas Paleckis

Daugiau apie Venclovų namuose-muziejuje vykdomą kultūrinę veiklą

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2007