Į portalo titulinį
LT
     
 
 
     
   
gim. 1937 m rugsėjo 11 d.
   
   
Tomo Venclovos kūryba
   
   
   
   
   
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
   
   
   
 
 

Kiekvienas didis poetas turi savąjį, vidinį, idiosinkratinį landšaftą, kurio fone sąmonėje - arba, ko gero, pasąmonėje - skamba jo balsas. Mi!oszui - tai Lietuvos ežerai ir Varšuvos griuvėsiai. Pasternakui - Maskvos užkiemiai su ieva, W. H. Audenui - industrinė Vidurinioji Anglija (Midland), Mandelštamui - graikų-romėnų-egiptiečių portikų bei piliastrų koliažas, įteigtas Peterburgo architektūros. Turi tokį peizažą ir Venclova. Venclova - šiaurės poetas, gimęs ir užaugęs Baltijos pajūryje, jo peizažas monochrominis, vyrauja pilkos ir niūrios spalvos, taigi tiesiog šviesa iš viršaus, sutirštėjusi iki tamsumos. Atvertęs puslapį, skaitytojas atsidurs šiame peizaže... (Josifas Brodskis, " Poezija kaip pasipriešinimo realybei forma", - Tomas Venclova . Rinktinė, Vilnius: baltos lankos, 2001, p.210.)

 

 

TOMAS VENCLOVA
EILĖRAŠČIAI

 

Iš knygos
Tomas Venclova . Rinktinė,
Vilnius: baltos lankos, 2001:
Hidalgo

[Įpusėja para,]
Pašnekesys žiemą
[Sutema pasitiko šalčiu:]
[Sustok, sustok.]
Padėkos diena
Ruduo Kopenhagoje
Reginys iš alėjos
Desantininkas
In memoriam Henkus Hapenčkus
Naujosios Anglijos uoste
Užupis


Iš knygos:
Tomas Venclova .
Sankirta. Eilėraščiai.
Vilnius: LRS leidykla, 2005:
Emigrantė
Sankirta


Iš žurnalo
Kultūros barai, 2007, 7-8:
Priešistorė


Pertas Repšys. Ekslibris (iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)


Hidalgo

Duok man ranką, Sancho. Broli mano,
Aš pakilsiu. Negaliu. Tuojau.
Štai, aš čia. Iš pamiršto romano
Į nelygią kovą išėjau.

Koks apsunkęs ir bejėgis kūnas!
Niekad nesuvoksime, už ką
Mudviem skirtos aikštės ir tribūnos,
Tankų bokštai, virvė ir kulka.

Visas turtas - žodžiai neatsargūs,
Visas menas — mirti ir mylėt,
Visas atpildas — po didžio vargo
Purvina planetos pakelė.

Riteris, kalbėtojas, žaidikas,
Ženklintas kulkosvaidžio švinu,
Nebe pirmą kartą nužudytas,
Nebe pirmą kartą gyvenu.

 

1956 metų eilėraščiai

Iš knygos:
Tomas Venclova . Rinktinė,
Vilnius: baltos lankos, 2001, p.6.