Į portalo titulinį
LT
     
 
 
     
   
gim. 1937 m rugsėjo 11 d.
   
   
Tomo Venclovos kūryba
   
   
   
   
   
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
   
   
   
 
 

 

TOMAS VENCLOVA
EILĖRAŠČIAI

 

Iš knygos
Tomas Venclova . Rinktinė,
Vilnius: baltos lankos, 2001:
Hidalgo

[Įpusėja para,]
Pašnekesys žiemą
[Sutema pasitiko šalčiu:]
[Sustok, sustok.]
Padėkos diena
Ruduo Kopenhagoje
Reginys iš alėjos
Desantininkas
In memoriam Henkus Hapenčkus
Naujosios Anglijos uoste
Užupis


Iš knygos:
Tomas Venclova .
Sankirta. Eilėraščiai.
Vilnius: LRS leidykla, 2005:
Emigrantė
Sankirta


Iš žurnalo
Kultūros barai, 2007, 7-8:
Priešistorė

 

 

 


Pertas Repšys. Ekslibris (iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)


* * *

Įpusėja para, tyluma padidėja garsuos,
Tavo žodžiai nuaidi tamsoj, nepalietę klausos
Ir padvelkia pelynai, - apkartę, sausi, netikri, -
Nes mėnulis tarytum anglis, o gamta nesvari.
Tu seniai nubudai. Nuo tavęs ligi sapno krantų –
Du skirtingi planai, susilietę miglotu kraštu,
O pasaulio gale, ties pačia tolimiausia kalva,
Šimtametės nakties ir išmirusių lapų kalba.

Ar suprasi, ką šnabžda kadaise nutilus burna?
Virš balotų laukų pamažu išryškėja diena
Su vandens atspindžiais ir nematomo paukščio balsu
Tuštumos vidury, tarp juodų ir baltų debesų.
Neskubėk aplankyti sodybos. Tarytum grėsmė
Ąžuolyno pavėsyje slypi ledinė versmė,
Ir nėra šeimininko, ir, spyną palietus raktu,
Negyvenamos dienos girgždėdamos eina ratu.

Ar keliausi toliau? Už garuojančių ryto rūkų
Nenutylanti jūra sutampa su tavo laiku,
Ir jokia atmintis neįstengia išsemti gelmės,
Ir vaikystė lengva, o jaunystė neturi prasmės.
Mūsų sielos arti, mes visai neseniai iškirsti,
Ir vidurdienio laikrodis tiksi kažkur dabarty,
Ir, praradusi kryptį, sustoja strėlė danguje,
Nes pasaulis tas pats, o vienatvė kas kartas nauja.

Lyg mirties valanda mūsų laukia grįžimas namo,
Baltos pokario dulkės, apvytusio medžio liemuo,
Ištuštėję tvirtovių grioviai, sugriauti švyturiai,
Už įskilusių sienų visiems atviri kambariai.
Vėjas neša lapus, į pakrantę srovena vėsa,
Virš akmens ir kapų sutvirtėja rugsėjo šviesa,
Ir ties jūros riba, praeities ir erdvės kupini,
Pajuodavę laivai mirguliuoja sekliam vandeny.

Tai tik metų eilė, svetimųjų senatvių eilė.
Taip anapus kalvų susijungia lietus ir žolė,
Taip žodyno tankmė suaugina daiktų likimus
Ir paklydę balsai iš pasaulio pareina į mus.
Nebijok atsigręžti atgal: aš juk irgi jaučiu,
Kaip didžiulis alsavimas gula ant mūsų pečių -
Tai tik juodžemis, molis, drėgmė, šulinys, užmarštis,
Svetimų valandų, svetimos nebūties pakraštys.

Tu sustoji tarp raidžių, stiklų, išskalautų lentų,
Negyvoj ir turtingoj atoslūgio juostoj, kartu
Su keliais palydovais, kurių jau seniai nebėra,
Ir tave lyg šešėlį apgaubia ir slepia kaitra.
Ir, išnykęs laike, nejunti, kaip artėja ruduo,
Kaip aplinkui tave pakitėja dangus ir vanduo,
O tuščia ir didesnė už savo gyvybę dvasia,
Tarsi vaizdas tinklainėje, skaidos giliai daiktuose.

 

Iš knygos
Tomas Venclova . Rinktinė,
Vilnius: baltos lankos, 2001, p. 20-22.