Venclovų namų-muziejaus projektas "Tolerancijos sala"
Diskusijų vakaras "Laisvas intelektualas Melchioras Račkauskas"

2009 m. birželio 30 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko diskusijų vakaras Laisvas intelektualas Melchioras Račkauskas. Pristatėme M. Račkausko knygą Užrašai. Dvidešimt metų (1885-1905) Žemaitijos užkampyje. "Knyga, išgulėjusi rankraščio pavidalu penkiasdešimt metų ir liudijanti šimto metų senumo įvykius, iškart įgyja kultūros paminklo statusą", - rašo profesorius Tomas Venclova, parengęs savo senelio Užrašų tekstą spaudai. "Račkausko Užrašai yra vienas įspūdingiausių šio žanro pavyzdžių lietuvių kultūros ir literatūros istorijoje", - teigia leidinio įžanginio straipsnio autorius dr. Egidijus Aleksandravičius. Tekstą papildo kelios dešimtys senų fotografijų iš vaikaičio Andriaus Cvirkos asmeninio archyvo.
Vakaro diskusijoje dalyvavo prof. Tomas Venclova , dr. Egidijus Aleksandravičius, knygą išleidusio Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas, knygos redaktorė dr. Ilona Čiužauskaitė. Taip pat vakare dalyvavo M. Račkausko vaikaitė Elena Cvirkaitė-Pivoriūnienė.

Tai projekto „Tolerancijos sala“ renginys, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Projekto vadovė Birutė Vagrienė. Afiša..

Jono Jakimavičiaus, Gedimino Zemlicko, Agnės Vagrytės fotografijos
Vakaro akimirka .
J. Jakimavičiaus fotografija

Dr. Egidijus Aleksandravičius,
prof. Tomas Venclova,
dr. Mindaugas Kvietkauskas,
dr. Ilona Čiužauskaitė.
A. Vagrytės fotografija

Egidijus Aleksandravičius,
Tomas Venclova.
G. Zemlicko fotografija


Tomas Venclova,
Mindaugas Kvietkauskas.
G. Zemlicko fotografija


Tomas Venclova,
Mindaugas Kvietkauskas,
Ilona Čiužauskaitė.
J. Jakimavičiaus fotografija


Egidijus Aleksandravičius,
Tomas Venclova,
Mindaugas Kvietkauskas.
J. Jakimavičiaus fotografija

Egidijus Aleksandravičius.
J. Jakimavičiaus fotografija

Elena Cvirkaitė-Pivoriūnienė ir
direkcijos darbuotoja Laima
Žukauskaitė. J. Jakimavičiaus
fotografija


Kalba Egidijus Aleksandravičius.
J. Jakimavičiaus fotografija

Kalba Ilona Čiužauskaitė.
J. Jakimavičiaus fotografija

Vakaro akimirka.
J. Jakimavičiaus fotografija

Egidijus Aleksandravičius,
Tomas Venclova, Mindaugas
Kvietkauskas Ilona Čiužauskaitė.
G. Zemlicko fotografija


Tomas Venclova,
Mindaugas Kvietkauskas.
J. Jakimavičiaus fotografija


Vakaro klausytojai .
J. Jakimavičiaus fotografija

Vyksta diskusija.
J. Jakimavičiaus fotografija


Filosofas Andrius Konickis ir
Elė bei Ramūnas Katiliai.
J. Jakimavičiaus fotografija

Įdėmūs klausytojai.
J. Jakimavičiaus fotografija

Dr. Alma lapinskienė (LLTI) -
buvusi M. Račkausko studentė.
J. Jakimavičiaus fotografija

Vakaro akimirka.
J. Jakimavičiaus fotografija


Ramūnas Katilius, Tomas
Venclova, Nina Mackievič.
J. Jakimavičiaus fotografija


Centre - M. Račkausko anūkė
Elena Cvirkaitė-Pivoriūnienė.
J. Jakimavičiaus fotografija


Tomas Venclova savo tėvo
kabinete muziejuje.
J. Jakimavičiaus fotografija

Elena Cvirkaitė-Pivoriūnienė
ir Tomas Venclova
A. Venclovos kabinete .
J. Jakimavičiaus fotografija


Nuo gimnazijos laikų artimi
draugai Ramūnas Katilius ir
Tomas Venclova.
J. Jakimavičiaus fotografija

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009

© Jonas Jakimavičius, fotografijos, 2009
© Gediminas Zemlickas, fotografijos, 2009
© Agnė Vagrytė, fotografijos, 2009