Venclovų namų-muziejaus projektas TOLERANCIJOS SALA
Vakaras-susitikimas su profesoriumi Tomu Venclova

2009 m. birželio 25 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namų-muziejaus svetainėje (Pamėnkalnio g. 34) vyko vakaras-susitikimas su profesoriumi Tomu Venclova. Pirmoje vakaro dalyje Tomas Venclova labai gausiai susirinkusiems svečiams skaitė savo poeziją, antroje dalyje pasakojo apie pastarųjų mėnesių kultūrinius susitikimus Izraelyje, Italijoje, Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalyse, atsakė į klausimus. Dalyvavo Tomo Venclovos doktorantas Jakov Klots (Yale universitetas, JAV). Trečioje vakaro dalyje perkusininkas Arkadijus Gotesmanas ir vokalistė Andrė Pabarčiūtė vakaro dalyviams parengė siurprizą - atliko savo kompozicijas Rumi poezijos tekstais.
Tai projekto „Tolerancijos sala“ renginys, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Projekto vadovė B. Vagrienė. Afiša..

Jono Jakimavičiaus, Gedimino Zemlico, Birutės Vagrienės ir Agnės Vagrytės fotografijos
Vakaro pradžia. Profesorius
Tomas Venclova dėkoja gausiai
susirinkusiems svečiams.
A. Vagrytės fotografija


Pirma vakaro dalis. Tomas
Venclova skaito savo poeziją.
B. Vagrienės fotografija


Vakaro akimirka .
A. Vagrytės fotografija

Vakaro akimirka .
B. Vagrienės fotografija

Tomas Venclova.
G. Zemlicko fotografija

Vakaro akimirka .
J. Jakimavičiaus fotografija

Tomas Venclova.
J. Jakimavičiaus fotografija

Vakaro akimirka .
A. Vagrytės fotografija


Vakaro akimirka .
A. Vagrytės fotografija

VU profesorius
Olegas Poliakovas.
J. Jakimavičiaus fotografija


Vakaro akimirka .
J. Jakimavičiaus fotografija

Dr. Ingrida Korsakaitė ir
prof. Irena Veisaitė.
J. Jakimavičiaus fotografija

Zenonas Butkevičius ir
Tomas Venclova.
G. Zemlicko fotografija

Vakaro akimirka .
G. Zemlicko fotografija

Iš kairės: pirmas
dr. Pavel Lavrinec (VU), antras
Artūras Zuokas, ketvirta
dr. Jadvyga Bajarūnienė (VU).
G. Zemlicko fotografija

Vakaro akimirka .
J. Jakimavičiaus fotografija


Prof. Irena Veisaitė ir
prof. Ramūnas Katilius.
J. Jakimavičiaus fotografija

Tomas Venclova.
J. Jakimavičiaus fotografija


Dr. Ingrida Korsakaitė ir
Elė Katilienė.
J. Jakimavičiaus fotografija

Antra vakaro dalis. Kalbasi
Tomas Venclova, Birutė
Vgrienė ir Jakov Klots
(Yale universitetas, JAV) .
J. Jakimavičiaus fotografija


Dr. Donata Mitaitė (LLTI) ir
dr. Ingrida Korsakaitė.
J. Jakimavičiaus fotografija

Ramūnas Katilius.
J. Jakimavičiaus fotografija

Žurnalistė Regina
Germanavičiūtė, Zenonas
Butkevičius ir Tomas Venclova.
J. Jakimavičiaus fotografija

Vakaro akimirka .
J. Jakimavičiaus fotografija

Jakov Klots ir
Dina Odnopozova.
G. Zemlicko fotografija

Muziejaus kieme dr. Pavel
Lavrinec ir dr. Andrius Konickis.
G. Zemlicko fotografija

Trečia vakaro dalis.
Perkusininkas
Arkadijus Gotesmanas ir
vokalistė Andrė Pabarčiūtė.
A. Vagrytės fotografija

Arkadijus Gotesmanas ir
Andrė Pabarčiūtė.
A. Vagrytės fotografija


Vladimiras Tarasovas.
J. Jakimavičiaus fotografija

Arkadijus Gotesmanas.
A. Vagrytės fotografija


Andrė Pabarčiūtė.
A. Vagrytės fotografija

Andrė Pabarčiūtė.
J. Jakimavičiaus fotografija

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009

© Jonas Jakimavičius, fotografijos, 2009
© Gediminas Zemlickas, fotografijos, 2009
© Agnė Vagrytė, fotografijos, 2009

© Birutė Vagrienė, fotografijos, 2009