Diskusijų vakaras ,, Ženklų sistemų konfliktas.
Semiotika TSRS: Tartu-Maskva-Vilnius"

2010 m. vasario 2 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko diskusijų vakaras Ženklų sistemų konfliktas. Semiotika TSRS: Tartu-Maskva-Vilnius. Dalyvo prof. Tomas Venclova, prof. Kęstutis Nastopka, dr. Saulius Žukas - mokslinikai, įnešę svarbų indėlį į semiotikos raidą Lietuvoje. Buvo rodoma ištrauka iš prof. Jurijaus Lotmano paskaitos, nufilmuotos jo namuose Tartu XX a. 8-me dešimtmetyje, taip pat dokumentalisto Algirdo Tarvydo 2001 m. filmuoti kino kadrai akad. Vladimiro Toporovo namuose, Maskvoje . Svečiai kalbėjo apie Jurijaus Lotmano ir Algirdo Greimo semiotikos mokyklų kelią į Vilnių, dalinosi prisiminimais, diskutavo su gausiai susirinkusiais klaustojais.
Tai projekto TOLERANCIJOS SALA renginys, kurį dalinai finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Afiša..
Naudodamasis šio vakaro medžiaga, žurnalistas Gediminas Zemlickas parengė straipsnį, kuris bus išspausdintas Lietuvos mokslininkų laikraštyje "Mokslo Lietuva".

Reprtažą parengė Birutė Vagrienė
Gedimino Zemlicko, Jono Jakimavičiaus, Lauros Vagrytės fotografijosVMMD direktorė Birutė Vagrienė,
dr. Saulius Žukas, prof. Kęstutis
Nastopka, prof. Tomas Venclova.
Gedimino Zemlicko fotografija.

Literatūrologas, leidyklos "Baltos
lankos" vadovas Saulius Žukas.
Jono Jakimavičiaus fotografija.

VU J. A. Greimo semiotikos
studijų centro profesorius
Kęstutis Nastopka.
Jono Jakimavičiaus fotografija.

Jeilio (Yale, JAV) universiteto
profesorius Tomas Venclova.
Gedimino Zemlicko fotografija.

Vakaro klausytojai. Priekyje Elė
katilienė ir Nina Mackievič.
Lauros Vagrytės fotografija.


Dviejų semiotikos mokyklų
atstovai: Kęstutis Nastopka ir Tomas Venclova.
Gedimino Zemlicko fotografija.


Vakaro akimirka.
Lauros Vagrytės fotografija.


Vakaro akimirka.
Lauros Vagrytės fotografija.

LRT žurnalistės klauso įdėmiai.
Jono Jakimavičiaus fotografija.

Priekyje Zenonas Butkevičius. Už jo filmuoja Algirdas Tarvydas.
Jono Jakimavičiaus fotografija.

Algirdo Tarvydo filmuotas
kino kadras:
akad. Vladimiras Toporovas.
Jono Jakimavičiaus fotografija.

Kalbasi Saulius Žukas, Kęstutis
Nastopka, Tomas Venclova.
Gedimino Zemlicko fotografija.

Kadaise buvę studentas ir dėstytojas: Saulius Žukas ir
Tomas Venclova. Jono
Jakimavičiaus fotografija.

Nina Mackievič kalbina Elę
Katilienę. Lauros Vagrytės
fotografija.

Draugų pokalbis. Zenonas
Butkevičius ir Pranas Morkus.
Lauros Vagrytės fotografija.

Vakaro akimirka.
Lauros Vagrytės fotografija.

Dalia Satkauskytė, Ramunė
Šorienė ir Marius Mikalajūnas
Lauros Vagrytės fotografija.

Tolerancijos žmonės, profesoriai:
Tomas Venclova ir Irena Veisaitė.
Jono Jakimavičiaus fotografija.

Elė Katilienė ir Gediminas Zemlickas.
Jono Jakimavičiaus fotografija.

Vakaro akimirka.
Jono Jakimavičiaus fotografija.

Vakaro akimirka.
Lauros Vagrytės fotografija.

Svečiuose Vilniaus gidai.
Lauros Vagrytės fotografija.

Irena Veisaitė, Kęstutis Nastopka
ir Ramūnas Katilius.
Gedimino Zemlicko fotografija.

Vakaro akimirka.
Gedimino Zemlicko fotografija.

Vakaro akimirka.
Gedimino Zemlicko fotografija.

Draugų pokalbis. Tomas Venclova
ir Irena Veisaitė.
Gedimino Zemlicko fotografija.

Saulius Žukas ir Marius Mikalajūnas.
Gedimino Zemlicko fotografija.

Jonas Jakimavičius, Laima
Žukauskaitė, ir dr. Andrius
Konickis. Gedimino Zemlicko
fotografija.


© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2010

© Gediminas Zemlickas, fotografijos, 2010
© Jonas Jakimavičius, fotografijos, 2010
© Laura Vagrytė, fotografijos, 2010

Daugiau apie projekto "Tolerancijos sala" renginius ...