Iškilmingo Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdžio,
kuriame prof. Tomui Venclovai
buvo įteiktos Garbės daktaro regalijos, akimirkos

Gedimino Zemlicko, Ramūno R. Katiliaus fotografijos

 

        2010 m. birželio 1 d. Didžiojoje auloje iškilmingo Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdžio metu prof. Tomui Venclovai buvo įteiktos Garbės daktaro regalijos už nuopelnus mokslui, kultūrai ir Vytauto Didžiojo universitetui. Šis sprendimas buvo priimtas vasario 24 d. vykusio universiteto Senato posėdžio metu, kurio metu taip pat buvo nuspręsta VDU garbės daktaro vardus suteikti prof. Birutei Galdikas, prof. Andreas F. Kelletat, o VDU garbės profesoriaus vardą – prof. Bronislavui Genzeliui.
        T. Venclovai taip pat yra suteikti Liublino Marios Sklodowskos–Curie, Krokuvos Jogailaičių ir Torūnės Mikalojaus Koperniko vardo ir Gdansko universitetų garbės daktaro vardai.
        Iškilmėse Vytauto Didžiojo universitete birželio 1 d. dalyvavo Vilniuje vykusios Tarptautinės mokslinės konferencijos skirtos Nobelio premijos laureato poeto JOSIFO BRODSKIO (1940-1996) 70-sioms gimimo metinėms paminėti dalyviai.  

        Kviečiame paziūrėti fotografijas iš konferencijos, kurioje pranešimus skaitė ir prof. T. Venclova:
        Dalyviai ir rengėjai
        Konferencijos akimirkos
       

Informaciją parengė Birutė Vagrienė


 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2010

© Gediminas Zemlickas, fotografijos, 2010

© Ramūnas R. Katilius, fotografijos, 2010

į portalo titulinį..

Venclovų namų-muziejaus kultūros naujienos..