LT
     
 
 
     
   
1907-1971
   
   
Antano Venclovos kūryba
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1971 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
     

Eilėraščiai iš knygų „MĖLYNO NEMUNO VINGIS“ ir „VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ“

 
     

Albina Makūnaitė. Iliustracija A. Venclovos knygai „Mėlyno Nemuno vingis“, V., 1969. (Originalas Venclovų namuose-muziejuje)

 

 

Tėviškė

 

ĄŽUOLĖLIS

Laukus aptemdė kruvinas šešėlis,
Nuvyto pasėliai leduos ir negiedroj.
Tu mano mažas lieknas ąžuolėlis,
Išdygęs augti vėjuos ir audroj.

Dienų tamsoj man juokias tavo lūpos,
Ir tavo šypsena tokia jauki, gera,
Kaip šilumos banga, kuri tarp meldų supas,
Kaip žaliame sode giedrioji vasara.

Tu mano ąžuolėlis — lieknas, žalias,
Šviesi galvelė, akys mėlynos.
Ar susitiks kada mūs tolimasis kelias

Nurimusioj giedroj pavasario dienos?
Ir saulei šviečiant, ir niūriam šešėly
Tu auk, žydėki, mano ąžuolėli!

1941