LT
     
 
 
     
   
1907-1971
   
   
Antano Venclovos kūryba
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1971 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
     

Eilėraščiai iš knygų „MĖLYNO NEMUNO VINGIS“ ir „VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ“

 
     

Albina Makūnaitė. Iliustracija A. Venclovos knygai „Mėlyno Nemuno vingis“, V., 1969. (Originalas Venclovų namuose-muziejuje)

 

 

Tėviškė

 

BULVIAKASIS

Dega laužas bulvienoj. Voratinkliai virpa.
Laukuose mirga moters, vaikai ir artojai.
Bulves išaria plūgas, bulvieną atkirpęs.
Šnabžda, supasi, šnera gelsvi bulvienojai.

Molį daužo kauptukai. Bulves renka ir pila
Į maišus, pintines kaimo bulviakasiai,
O vežimas girgždėdamas perrėkia tylą
Ir į kaimą važiuoja, kur gilūs rūsiai.

Laukas rudenį liūdnas. Jis aidi nuo balso
Toly skrendančių paukščių pagairėje vėjo.
Lydi akys per lauką derlių gausų ir skalsų.

Vakarinėj tyloj girdis šauksmas vežėjo.
Vakare prie garuojančio bulvėmis indo
Sėdi vyrai ir moterys kūdikius žindo.

1941