LT
     
 
 
     
   
1907-1971
   
   
Antano Venclovos kūryba
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1971 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
     

Eilėraščiai iš knygų „MĖLYNO NEMUNO VINGIS“ ir „VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ“

 
     

Albina Makūnaitė. Iliustracija A. Venclovos knygai „Mėlyno Nemuno vingis“, V., 1969. (Originalas Venclovų namuose-muziejuje)

 

 

Tėviškė

 

DONELAITIS

Iš baudžiavos nakties įaugai tu į mus kultūrą,
Kaip plačiašakis ąžuolas — gumbuotas, drūtas, sveikas.
Nepajėgė stiprybės tavo sunaikinti laikas —
Tu būsi gyvas amžinai, kaip tavo raštų būras.

Saulelė, vėl atkopdama, ramina, guodžia širdį,
Ir prigimties balsai pro ledą skamba dyvini,
O tu sulinkęs per baudžiauninkų laukus eini,
Ir tavo ausys vokiško botago smūgį girdi.

Visi garsai, visi kvapai, darbai vyžoto krašto
Hegzametruose „Metų" aidi nuostabia gaida,
O Pričkus, Slunkius, amtsrotai ir būrai tavo raštų

Niūriosios praeities šešėliais liks mums visada.
Ar dar ilgai skriaudų taku mūs tėviškei reiks eiti,
Kaip būras ėjo baudžiavon, didysis Donelaiti?

1941.X.22