LT
     
 
 
     
   
1907-1971
   
   
Antano Venclovos kūryba
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1971 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
     

Eilėraščiai iš knygų „MĖLYNO NEMUNO VINGIS“ ir „VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ“

 
     

Albina Makūnaitė. Iliustracija A. Venclovos knygai „Mėlyno Nemuno vingis“, V., 1969. (Originalas Venclovų namuose-muziejuje)

 

 

Tėviškė

 

ERŠKĖTIS

Marijai Cvirkienei

Iš jūros puta ūždama atkeliauja
Ir neša artyn jauno Žilvino kraują,
Ir Eglė jo marškinius jūroj skalauja —
Tai Žilvino kraujas prie kopų baltų.

Prie jūrų, prie marių pražydo erškėtis.
Ir rinkosi žmonės jo žiedu gėrėtis.
Ir žmonės spėliojo, kodėl čia erškėtis,
Kur jūros, kur marios, kur kopų kalnai...

Ir nieks nežinojo, ir nieks neatspėjo,
Tik jūra skambėjo, tik marios aidėjo,
Ir krūmas erškėčio pakrantėj žydėjo,
Kur jūros, kur marios, kur kopų kalnai.

Palanga
1969. VIII. 20