LT
     
 
 
     
   
1907-1971
   
   
Antano Venclovos kūryba
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1971 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
     

Eilėraščiai iš knygų „MĖLYNO NEMUNO VINGIS“ ir „VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ“

 
     

Albina Makūnaitė. Iliustracija A. Venclovos knygai „Mėlyno Nemuno vingis“, V., 1969. (Originalas Venclovų namuose-muziejuje)

 

 

Tėviškė

 

MIRTIS

Mirtis per juodą jūrą žengia. Lūžta, skęsta valtys,
Liepsnoja kreiseriai ir nerias į verpetą sūrų.
Tu su draugais šypsaisi ir juokies, o ji lyg šaltis
Lediniais pirštais kraupiai beldžiasi prie tavo durų.

Kovų laukais kaip viesulas ji joja ant patrankos,
Ji vejasi pro debesis liepsnojantį lėktuvą,
Apkasuose tamsoj ji ieško sužeistojo rankos,
Ir tirpsta naujos armijos, ir milijonai žūva.

Ateina pas artoją ji per kaitrią rugiapiūtę,
Vaikai jos bijo, riešutaudami tamsiuos miškuos...
Ji smaugia nuotaką, artistą, seną prostitutę...

Ir aš kada pajusiu šaltį šiurpstančiuos plaukuos.
Gal būt, ir man ji, ant pavargusios širdies nakčia
Uždėjus ledo ranką, tars: „Išeikime iš čia."

1941