LT
     
 
 
     
   
1907-1971
   
   
Antano Venclovos kūryba
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1971 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
     

Eilėraščiai iš knygų „MĖLYNO NEMUNO VINGIS“ ir „VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ“

 
     

Albina Makūnaitė. Iliustracija A. Venclovos knygai „Mėlyno Nemuno vingis“, V., 1969. (Originalas Venclovų namuose-muziejuje)

 

 

Tėviškė

 

LIETUVOS MIŠKAS

Žalios miško akys naktį užsimerkia,
Bet alsuoja miškas lapais ir sakais.
Vienišas paukščiukas krūmuos tyliai verkia,
Pro egles nustriuoksi lapė su vaikais.

Ir užminga miškas. Tik ant tako žėri
Vabaliukas mažas fosforo tašku.
Medžiuos supas paukščiai tartum pasigėrę,
Žvaigždžių liepsnos plyksi tarp tirštų šakų.

Naktį miško akys — lyg aksomas juodas,
Gilios jos ir tamsios tartum ežerai.
Upėje pro rūką teliuškuoja luotas,
Pamiškėj lyg žvakės dunkso jovarai.

O kalne šermukšniai sverdėja raudoni.
Šiltas vėjas migdo žolę ir gėles.
Volungės klausausi balso girios klony
Ir žiūriu aš miškui į akis žalias.

1941