LT
     
 
 
     
   
1907-1971
   
   
Antano Venclovos kūryba
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1971 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
     

Eilėraščiai iš knygų „MĖLYNO NEMUNO VINGIS“ ir „VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ“

 
     

Albina Makūnaitė. Iliustracija A. Venclovos knygai „Mėlyno Nemuno vingis“, V., 1969. (Originalas Venclovų namuose-muziejuje)

 

 

Tėviškė

 

NEMUNAS IR TU

Nuo tėviškės kalvų kris sidabriniai srautai,
Kada išauš pirma pavasario diena.
Su gluosnių pumpurais širdis pro sapną jaus tai,
Ir šviesios akys žvelgs į platų Nemuną.

Nuo Nemuno nužers lengvutis vėjas rūką,
Ir sieliai plauks žemyn sidabrine tėkme.
Matysiu, kaip gandrai padangėj ratą suka
Tave išgirsiu aš pavasario šauksme.

Girdėsim tavo balsą — skambų, šviesų, gražų,
Išvysiu galvą aš su vainiku beržų,
Matysiu kūdikį ant tavo kelių mažą...

Nukritus ašara ištirps rasos lašu.
Kai grįšim po kovos, ant Nemuno krantų
Vėl sverdės pumpurai,— su jais šypsosies tu.

1941.X.25