LT
     
 
 
     
   
1907-1971
   
   
Antano Venclovos kūryba
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1971 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
     

Eilėraščiai iš knygų „MĖLYNO NEMUNO VINGIS“ ir „VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ“

 
     

Albina Makūnaitė. Iliustracija A. Venclovos knygai „Mėlyno Nemuno vingis“, V., 1969. (Originalas Venclovų namuose-muziejuje)

 

 

Tėviškė

 

PARKE

Parke lingavo nuliūdusi
Tolimo krašto magnolija,
O vakaruos dar virpėjo ir juokėsi
Griausmas auksiniame tolyje.

Prūdas įkaitęs sustingo,
Žuvys pro žalėsius iriasi.
Vandenio stiklas
Primena akį numirusią.

Saulė pro debesį žalią
Šviesą filtravo į parką ir mūrus.
Upėje sieliai siūbavo,
Burė palinko paniurus.

Miestas toks tolimas, svetimas.
Parkas apleistas ir senas.
Vėjas atplėštą afišą
Parke ant stulpo šiurena.

Norisi man į gimtinę...
Noris ir man su tuo debesiu.
Žiūri gražuolė magnolija,
Galvą linguodama, stebisi.

1941