LT
     
 
 
     
   
1907-1971
   
   
Antano Venclovos kūryba
   
Kiti duomenys apie A.Venclovą
   
   
   
Filmuota medžiaga (iš muziejaus rinkinio)
   
   
BIBLIOGRAFIJA
   
1941-1945
1945-1971
1971 iki dabar
   
Redakcinis darbas
   
Apie Venclovą
   
     

Eilėraščiai iš knygų „MĖLYNO NEMUNO VINGIS“ ir „VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ“

 
     

Albina Makūnaitė. Iliustracija A. Venclovos knygai „Mėlyno Nemuno vingis“, V., 1969. (Originalas Venclovų namuose-muziejuje)

 

 

Tėviškė

 

ŽIEMUŽĖS ŠĖKAS, VASAROS SNIEGAS

Žiemužės šėko, vasaros sniego
Aš pamariais ieškojau...
Nurimę vandens saulėje miega,
Plakasi man prie kojų.

Jauni, laimingi prieš daugel metų
Baltom pakrantėm ėjom,
Sekėm viršūnes žalių verpetų,
Tolyn žvaigždes lydėjom...

Ir rodės mudviem—pasaulio toliai
Didžiulę slepia mintį;
Ilgai ją sprendėm ir ligi šiolei
Nepajėgėm įminti.

Nesugebėjom suprast, ko bangos
Juodon bedugnėn skęsta,
Kodėl lyg vėtra širdis mums trankos
Ir tik kančioj subręsta.

Kodėl mes, metų sukauptą rūstį
Giliai širdy uždarę,
Ką iškentėję, vėl pasiskųsti
Ateiname prie marių...

Nurimę vandens saulėje miega,
Plakasi man prie kojų...
Žiemužės šėko, vasaros sniego
Aš pamariais ieškojau...

Palanga
1969. IX. 5