2009 m. vasario 20 d. Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko edukacinis užsiėmimas Vilniaus gidų bendrijos nariams. Vilniaus gatvių ir gatvelių tyrinėtojas, Šv. Kristoforo apdovanojimu pagerbtas už nuopelnus kultūrai, Antanas Rimvydas Čaplinskas skaitė pranešimą "Vilniaus savivalda ir vilniečių buitis amžių bėgyje".

Gedimino Zemlicko, Ievos Jakimavičiūtės ir Birutės Vagrienės fotografijosA.R. Čaplinsko knygų
parodėlė
.Gedimino Zemlicko
fotografija

B. Vagrienė pristato
A. R. Čaplinską.Gedimino
Zemlicko
fotografija

Vakaro akimirka.
Birutės Vagrienės
fotografija

A.R. Čaplinsk
as.
Ievos Jakimavičiūtės
fotografija

Vakaro akimirka. Birutės
Vagrienės
fotografija

A.R. Čaplinskas.Gedimino
Zemlicko
fotografija

A.R. Čaplinskas.
Ievos Jakimavičiūtėsfotografija

Vakaro akimirka. Gedimino
Zemlicko
fotografija

Vakaro akimirka. Gedimino
Zemlicko
fotografija

Vakaro akimirka. Gedimino
Zemlicko
fotografija

Vakaro akimirka. Gedimino
Zemlicko
fotografija

Vakaro akimirka.Birutės
Vagrienės
fotografija

Pasirašomos knygos.
Gedimino Zemlicko
fotografija

Pasirašomos knygos.
Gedimino Zemlicko
fotografija

Pasirašomos knygos.
Gedimino Zemlicko
fotografija

Diskusijos.Gedimino
Zemlicko
fotografija

Vakaro akimirka. Gedimino
Zemlicko
fotografija

Vakaro akimirka. Gedimino
Zemlicko
fotografija


© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009
© Gediminas Zemlickas, fotografijos, 2009