Baliui Sruogai – 120

ESKIZAI APIE BALĮ DIDĮJĮ

 

2016 m. gegužės 17 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) garsūs Lietuvos aktoriai Dalia Storyk-Zykuvienė ir Remigijus Vilkaitis pirmą kartą pristatė žiūrovams savo naują meninę programą „Eskizai apie Balį Didįjį“, specialiai sukurtą Balio Sruogos 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Meninėje kompozicijoje aktorių profesionalų duetas atskleidė Balio Sruogos asmenybę per jo gyvenimo faktus ir kūrybinį palikimą. Kūrybos vakaras vyko autentiškoje Vinco Krėvės namų aplinkoje, kur Balys Sruoga dažnai užsukdavo į svečius aplankyti savo kaimyno ir bičiulio, pabendrauti su juo bei kartu pažaisti prie šachmatų stalelio. Apie dviejų Vilniaus universiteto profesorių – Balio Didžiojo ir Vinco Mažojo – draugystę pasakojo muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius. Kanklėmis skambino Žemyna Trinkūnaitė.

Nuotraukos iš Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejaus.Baliui Sruogai – 120

Skambėkite, kanklelės!
Žemyna Trinkūnaitė

Sruogos ir Krėvės keliais.
Vladas Turčinavičius

Balio Sruogos ir baltų lelijų
pavėsy...

Eskizai apie Balį Didįjį

Aktorė
Dalia Storyk-Zykuvienė

Aktorius
Remigijus Vilkaitis

Balio nuotykiai
Baibokuose

Premjeros apie
Balį Didįjį žiūrovai

Nuoširdūs
aplodismentai!

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2016

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt