Renginių ciklas „Išeivijos šviesuoliai"
IŠ GRUMSTO IR IŠ DVASIOS...
Vakaras Kazio Bradūno – 100-osioms gimimo metinėms paminėti

 

2017 m. gegužės 4 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko kūrybos vakaras, skirtas išeivijos šviesuolio – Kazio Bradūno – 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai jau trečiasis Bradūno apsilankymas Krėvės muziejuje. Prieš dvidešimt metų Kazys ir Kazimiera Bradūnai dalyvavo Muziejaus atidarymo iškilmėse, dar po kelių metų – skaitė savo eiles ir dalinosi prisiminimais apie Krėvę Muziejaus surengtoje literatūros popietėje. Šįkart iškilią lietuvių literatūros ir kultūros asmenybę pristatė poeto dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Poetinę muzikinę kompoziciją „Iš grumsto ir iš dvasios“ padovanojo vakaro viešnios – aktorė Dalia Michelevičiūtė ir kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė. Šiuo renginiu Muziejus įsiliejo į Kazio Bradūno metams skirtų renginių programą.

Juozo Valiušaičio plakatas, Vytauto Milišausko (Nr.1), Gedimino Zemlicko (Nr.4, 6 –19, 11) ir Vinco Krėvės muziejaus (Nr.2–3, 5, 10, 12) nuotraukos.Bradūnų apsilankymas pas
Krėvę 1997 m. spalio 20 d.

Vakaro vedėjas
Vladas Turčinavičius

Skambėkite, kanklelės...

Kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė

Aktorė Dalia Michelevičiūtė

Kūrėjų susitikimas

Poezijos žiedai iš rinkinio
„Prie vieno stalo“ (1990)

Kazio Bradūno poezijos
įkvėpta...

Poeto dukra Elena
Bradūnaitė-Aglinskienė

Apie knygą „Liepė man būti“
(sud. Julius Sasnauskas, 2017)

Kūrybos vakaro svečiai

„Dievas liepė man būti,
Ir aš atbuvau
Tą akimirką, vadinamą gyvenimu...“

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2017

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt