MUZIEJŲ NAKTIS 2017
Tyrojo grožio liturgija. Литургия красоты

2017 m. gegužės 20 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko renginys „Tyrojo grožio liturgija. Литургия красоты“, skirtas poeto ir vertėjo Konstantino Balmonto 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Konstantinas Balmontas – poetas simbolistas, rašęs rusų kalba ir vienas pirmųjų vertęs į ją lietuvių autorių tekstus, taip supažindindamas pasaulio rusakalbę auditoriją su moderniąja lietuvių poezija. „Muziejų nakties“ programos renginyje skambėjo Konstantino Balmonto originalioji kūryba ir jos meniniai vertimai į lietuvių kalbą. Prieš šešerius metus Gedimino Kavaliausko iniciatyva Vilniuje, Žvėryno skverelyje, buvo atidengtas paminklas Konstantinui Balmontui. Apie šio poeto ryšius su Lietuva renginyje kalbėjo literatūrologė Kristina Sakalavičiūtė, monografijos „Konstantinas Balmontas ir Lietuva“ autorė. Apie iškilaus poeto bičiulystę su Vincu Krėve pasakojo muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius. Šį renginį apvainikavo muzikinė-poetinė premjera „Tyrojo grožio liturgija. Литургия красоты“, kurią lankytojams parodė aktorius ir režisierius – maestro Rimantas Vaitkevičius. Tarp pasirodymų „Muziejų nakties“ lankytojai klausėsi Konstantino Balmonto eilių iš disko „Draugystės atspindžiai“.

Juozo Valiušaičio (Nr. 1), Gedimino Zemlicko (Nr. 8–9, 11, 20), Valdo Kopūsto (Nr. 21) ir Vinco Krėvės muziejaus (Nr. 2–7, 10, 12–19) nuotraukos.

 Sutiktuvės. Kalba muziejaus
vadovas Vladas Turčinavičius

Apie Konstantino Balmonto
poezijos vertėją į anglų kalbą

Lidijos Noble knyga su
dedikacija Vincui Krėvei

Kristina Sakalavičiūtė

Literatūrologės įžvalgos

Gediminas Kavaliauskas

Prie Vinco Krėvės darbo
stalo-sekretero

Konstantino Balmonto anūkė
Marijana Bruni (pirma iš dešinės)
ir proanūkė Marija Valaitytė

Monospektaklio pradžios
belaukiant

Maestro Rimantas Vaitkevičius

Konstantino Balmonto
poezijos perlai

Klasikinės muzikos
garsams nuvilnijus...

Pro kūrybos langą...

Poezija lietuvių ir rusų kalbomis

Nuo „piano“ iki „forte“

Akių tamsoj, širdies šviesoj...

Konstantino Balmonto
150-osioms gimimo
metinėms paminėti

Muziejų nakties renginio atlikėjai

Vytauto Daraškevičiaus
fotografijų parodą apžiūrėjus

Paminklas Konstantinui Balmontui
(skulptorius Mindaugas Šnipas)

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2017

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt