Nežinomas Krėvė

2015 m. liepos 25 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus kūrybinė grupė iš Vilniaus pristatė išvažiuojamąją programą „Nežinomas Krėvė“ Liudviko Rėzos kultūros centre Juodkrantėje.

 

Nuotraukų autoriai: Rita Balkutė (Nr. 2–8) ir Vladas Turčinavičius (Nr. 1, 9).


Kvietimas

Renginio sumanytojas Vladas Turčinavičius

Kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė

Aušra ir Žemyna su dvylikastygėmis kanklėmis

Virginija Burbienė atsidėkoja Žemynai

Lauktuvės nuo Liudviko Rėzos kultūros centro

Vakaro klausytojai

Kūrybinė grupė iš Vilniaus: Valentina, Vladas ir Žemyna

Linkėjimai Kuršių marioms!

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2015

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt