Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

Aktas, pasirašytas Lietuvos prezidento Antano Smetonos, liudijantis, kad prof. M. Račkauskas 1930 m . vasario 16 d.

buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu už ypatingus nuopelnus Lietuvai.