2008 m. liepos 23 d.
Venclovų namuose-muziejuje buvo pristatyta knyga
"Sankirtos. Studies in Russian and Eastern European Literature,
Society and Culture. In Honor of Tomas Venclova"


Vakare dalyvavo Yale universiteto (JAV) aspirantas Jakov Klotc, profesoriaus Tomo Venclovos mokinys, Josifo Brodskio kūrybos tyrinėtojas, vieno iš straipsnių minėtoje knygoje autorius, dr. Donata Mitaitė, knygos apie Tomą Venclovą autorė, kartu su Leonidu Donskiu naujajame rinkinyje atstovaujanti Lietuvą, Josifo Brodskio ir Tomo Venclovos draugai fizikas prof. Ramūnas Katilius, architektas Audronis Katilius ir žurnalistas Zenonas Butkevičius, Naujosios Romuvos redaktorius filosofas Andrius Konickis, slavistas iš VU dr. Pavel Lavrinec, Laikraščio "Mokslo Lietuva" vyr redaktorius Gediminas Zemlickas, 2006-7 m. parašęs iš išspausdinęs sraipsnių ciklą apie pirmąjį Josofo Brodskio apsilankymą Vilniuje 1966 m., Dina Odnopozova, Yale universiteto aspiranė, tyrinėjanti Argentinos rašytojo Chorchė Luiso Borcheso kūrybą, LRT žurnalistė Nina Mackievič ir kiti svečiai. Veikė paroda "Josifas Brodskis. Piešiniai ir fotografijos iš Ramūno ir Elės Katilių archyvo". Renginio metu buvo prismintos knygos, skirtos prof. Tomo Venclovos jubiliejui paminėti, atsiradimo aplinkybės, taip pat buvo daug kalbama apie Josifo Brodskio asmenybę, jo draugystę su Tomu Venclova. Vyko gyvos diskusijos. Daugiau apie knygą..

Informaciją parengė Birutė Vagrienė
Gedimino Zemlicko ir Ievos Jakimavičiūtės fotografijosKnyga "Sankirtos. Studies in
Russian and Eastern European
Literature, Society and Culture.
In Honor of Tomas Venclova"


Muziejaus vadovė Birutė
Vagrienė pradėjo knygos
pristatymo vakarą,
sėdi Jakov Klotc,
G.Zemlicko fotografija


Straipsnių knygoje autoriai
dr. Donata Mitaitė ir
Jakov Klotc,
I.Jakimavičiūtės fotografija


Dr. Donata Mitaitė,
G.Zemlicko fotografija

Jakov Klotc,
G.Zemlicko fotografija


Jakov Klotc, Birutė Vagrienė
ir prof Ramūnas Katilius,
G.Zemlicko fotografija

Paroda "Josifas Brodskis.
Piešiniai ir fotografijos iš
Ramūno ir Elės Katilių
archyvo",
I.Jakimavičiūtės fotografija

Vakaro akimirka,
G.Zemlicko fotografija

Birutė Vagrienė
ir prof Ramūnas Katilius,
G.Zemlicko fotografija


Vakaro dalyviai aktyviai
dalyvavo pokalbyje,
G.Zemlicko fotografija

Pasakoja Ramūnas Katilius,
dešinėje Zenonas Butkevičius,
Nina Mackievič ir
Audronis Katilius,
G.Zemlicko fotografija

Architektas Audronis Katilius
gyvai prisimena 1966-uosius,
G.Zemlicko fotografija

Pasakoja Ramūnas Katilius,
G.Zemlicko fotografija


Andrius Konickis,
dr. Pavel Lavrinec ,
Laima Žukauskaitė,
G.Zemlicko fotografija


Jakov Klotc, Dina
Odnopozova, dr. Donata
Mitaitė,
I.Jakimavičiūtės fotografija


Prof. Ramūnas Katilius ir
žurnalistė Nina Mackievič,
G.Zemlicko fotografija

Slavistai Jakov Klotc
(Yale universitetas) ir
dr. Pavel Lavrinec
(Vilniaus universitetas),
G.Zemlicko fotografija

Dina Odnopozova ir Nina
Mackievič,
G.Zemlicko fotografija .

Yale universiteo (JAV)
aspirantai sutuoktiniai
Dina Odnopozova ir
Jakov Klotc A. Venclovos
darbo kabinete,
G.Zemlicko fotografija


Jakov Klotc ir
prof. Ramūnas Katilius,
G.Zemlicko fotografija


Dina Odnopozova ir
prof.
Ramūnas Katilius,
G.Zemlicko fotografija

Broliai Audronis ir
Ramūnas Katiliai,
G.Zemlicko fotografija


Vakaro akimirka,
G.Zemlicko fotografija

Andrius Konickis dovanoja
Jakov Klotc ir Dinai
Odnopozovai paskutinį
Naujosios Romuvos numerį,
G.Zemlicko fotografija

Diskusijos vyko ir
muziejaus kieme,
I.Jakimavičiūtės fotografija

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008

Daugiau apie projekto "Tolerancijos sala" renginius ...