M. K. Čiurlionis laike ir erdvėje

 

2011 m. birželio 2 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejuje įvyko renginys „M. K. Čiurlionis laike ir erdvėje“, skirtas 100-osioms M. K. Čiurlionio mirties metinėms paminėti. Aktorius Tomas Vaisieta skaitė Krėvės poetinę viziją „Rex“ ir kitų poetų eiles Čiurlionio paveikslų motyvais. Čiurlionio dailės įkvėptas muzikines improvizacijas japoniška fleita šakuhači atliko Gediminas Sederevičius. Istorijos dr. Milda Janiūnaitė pasakojo apie Čiurlionio gyvenimo metus, praleistus Petrapilyje. Buvo parodyti prof. Michailo Kaziniko paskaitos fragmentai, pristatantys Čiurlionio pasaulį ir jo vietą pasaulyje. Vakaras surengtas bendradarbiaujant su memorialiniu kultūros centru „Čiurlionio namai“.
Renginio pradžios belaukiant

Vakaro vedėjas
Vladas Turčinavičius

Istorijos dr. Milda Janiūnaitė

Prof. Michailo Kaziniko
paskaitos fragmentas

Gediminas Sederevičius

Muzikinės improvizacijos

Trys iškilūs dzūkai – Čiurlionis,
Krėvė ir  Vaisieta

Poetų eilės Čiurlionio paveikslų
motyvais

Aplodismentai Dzūkijos ąžuolui

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

V. Krėvės -Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt